Skip to content

Statsbidrag till odemokratiska organisationer - nu ska särskild nämnd fördela de 350 miljonerna

Foto: Anders Wiklund/TT

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor (MUCF) har kritiserats hårt för att betala ut statsbidrag till organisationer som inte respekterar demokratiska värderingar. Efter att ha granskat verksamhetn slår Statskontoret fast att reglerna behöver ändras.

 

- Det är viktigt att regeringen stärker förutsättningarna för MUCF:s bidragskontroll och att skattepengar inte betalas ut till organisationer som bryter mot förordningarna som reglerar bidragen, säger Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg.

Statskontoret har granskat hur Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) betalar ut statsbidrag till ideella organisationer.

Enligt Statskontoret måste myndigheten skärpa kontrollen av sin bidragsgivning eftersom man i dagsläget inte kan förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen.

Rubbar allmänhetens förtroende
Trots att endast en liten del av de 350 miljoner kronor i statsbidrag som MUCF årligen fördelar har missbrukats, bedömer Statskontoret att det felaktiga utnyttjandet är tillräckligt stort för att rubba allmänhetens förtroende. 

Anledningen till att MUCF brister är för att den i hög grad är automatiserad.

Handläggarna har därmed en begränsad möjlighet att göra kvalificerade bedömningar och därför vill Statskontoret att regeringen omfördelar MUCF:s anslag så att mer resurser kan läggas på myndighetens handläggning.

Icke-demokratiska organisationer
Dessutom vill man att regeringen förenklar de förordningar som styr bidragen och förtydligar myndighetens kunskapsuppdrag.

Då mycket kritik har riktats mot att MUCF betalar ut bidrag till organisationer som inte är demokratiskt uppbyggda och som inte respekterar demokratiska värderingar, vill Statskontoret att regeringen inrättar ett särskilt råd eller nämnd som kan bistå MUCF i sådana ärenden.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt