Skip to content

Regeringens satsning på genusarbete under lupp - blir avstamp för nya Jämställdhetsmyndigheten

Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Statskontoret ska gå till botten med regeringens satsning på "jämställdhetsintegrering" i myndig-heter. Tanken är att utvärderingen ska fungera som underlag för den nya Jämställdhetsmyndigheten som startar sin verksamhet nästa år.

 

- Jämställdhetsintegreringen finns till för att både öka jämställdheten och kvalitén i all statlig verksamhet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Genom tidigare uppdrag kopplade till jämställdhetsintegrering har vi kunnat se att statliga resurser i vissa fall har fördelats ojämställt och att vissa verksamheter fattat beslut utifrån stereotypa föreställningar kring kön.

59 myndigheter
Programmet med jämställdhetsintegrering (JiM) har pågått sedan 2013 och avslutas i december 2018 - ett utvecklingsprogram initierat av regeringen som ”syftar till att stärka och vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering”.  

59 myndigheter och en organisation har fått möjlighet att starta eller utveckla JiM med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Statskontoret ska nu utvärdera arbetet med JiM. 

I januari nästa år tar nämligen den nya Jämställdhetsmyndigheten över arbetet med att stödja JiM-myndigheterna.

Jämställdhetsperspektiv ska inkorporeras
Tanken är då att Statskontorets utvärdering ska fungera som ett underlag för Jämställdhetsmyndigheten i dess framtida arbete och som ett underlag inför liknande satsningar inom andra politiska områden.

Det grundläggande syftet med JiM är att "inkorporera ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer".

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt