Skip to content

Regeringen lovar förslag till samtyckeslag före jul - men Advokatsamfundet säger nej

Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet, och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Advokatsamfundet och Claudio Bresciani/TT

Metoo-rörelsen har satt tryck på regeringen som nu lovar ett skarpt förslag om så kallad samtyckes-lagstiftning redan före jul. "Det som inte är frivilligt är ett övergrepp och det ska återspeglas i lag-stiftningen", säger jämställdhetsminister Åsa Regnér till Sveriges Radio. 

 

Enligt jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) kommer lagförslaget att lämnas till Lagrådet före jul och planerna är sedatt kunna sjösätta den nya lagen under nästa år.

Enligt Åsa Regnér finns det en majoritet i riksdagen för lagförslaget - som lades fram av justitierådet Mari Heidenborg i våras.

- Det är viktigt att man har en lagstiftning som kommer åt det man vill, det vill säga att det som inte är frivilligt är ett övergrepp. Det ska inte finnas en känsla av att det råder straffrihet, säger Åsa Regnér till SR.

Många anmälningar och fåtal domar
Mari Heidenborg som lett den nya sexualbrottsutredningen konstaterade i Veckans Juridik tidigare i höst att det finns ett stort antal anmälningar om sexualbrott medan endast ett fåtal leder hela vägen till fällande domar.

Hon konstaterade också att den största delen som faller bort gör det under polisutredningen, att det finns stora brister i polisens arbete och att sexualbrotten tillhör de brott som är svårast att bevisa.

Polisen måste leverera
Åsa Regnér pekar på att rättsuppfattningen i samhället ska avspeglas i sexualbrottslagstiftningen. Hon är också mycket kritisk till att polisen prioriterar bort sexualbrott.

- Polisen måste prioritera detta och vi förväntar oss leverans, inget annat duger.

Fler intergritetskränkande frågor
Advokatsamfundet har hela tiden varit skeptiskt till förslaget om samtycke och Anne Ramberg pekade i Veckans Juridik på risken för tillämpningsproblem och risken för ännu större fokus på både målsägande och tilltalad.

- Man kommer att nödgas ställa frågor som är långt mer integritetskränkande än de frågor man ställer idag, sa hon bland annat.

Hon har också varnat för att man har "en övertro" på att man kan lagstifta bort problemet och hon har pekat på att man flera gånger under 2000-talet har ändrat sexualbrottslagstiftningen utan att det har haft någon effekt.

 

Se Veckans Juridik om samtyckeslagstiftning >>

Lyssna på Veckans Juridik som podcast >>

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt