Skip to content

Regeringen beslutar om kommuner för nyanlända - "de ska bo där de kan få arbete"

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Adam Ihse/TT

Regeringen har beslutat att styra hur nyanlända fördelas mellan kommunerna under nästa år för att öka möjligheterna att få arbete. "Människor ska bosätta sig där förutsättningarna är de bästa", säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 

Enligt den så kallade Bosättningslagen som trädde i kraft förra året ska ansvaret för nyanländas bosättning fördelas mellan kommunerna. I praktiken innebär detta att alla kommuner i Sverige behöver planera för att kunna ta emot nyanlända för bosättning.

Enligt Migrationsverkets prognons väntar man dock färre nyanlända under nästa året jämfört med 2017 och regeringen räknar med att drygt 15 000 personer ska anvisas till olika kommuner i enlighet med den nya lagen.

Komma i arbete
Tanken är att mottagandet ska fördelas på kommunerna utifrån kommunernas "arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek". 

- Bosättningslagen är en viktig strukturell förändring. Tidigare har det saknats verktyg för att styra mottagandet efter var nyanlända har förutsättningar att snabbt komma i arbete, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i en presskommentar.

- Människor ska bosätta sig där förutsättningarna för etablering är de bästa och alla kommuner ska vara med och ta ansvar.

Färre anvisade
De kommuner som redan tagit emot många nyanlända kommer att få ett lägre länstal än vad de annars skulle ha fått.

- Det är viktigt att kommuner som tar ett stort samlat ansvar för nyanlända får färre anvisade, säger Ylva Johansson.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt