Skip to content

Personalmapp med fotografier från myndighets event allmänna handlingar - generalkonsulat förlorar

Foto: Jessica Gow/TT

Fotografierna från det event som svenska konsultatet anordnat låg i en digital mapp som de anställda hade tillgång till. Konsultatet ansåg därför att de inte var allmänna handlingar - och vägrade att lämna ut dem. Kammarrätten slår nu fast att fotografierna är allmänna handlingar. Grundregeln är därför att de ska lämnas ut.

 

Det var en svensk man som vände sig till Sveriges generalkonsulat i Jerusalem och begärde att få ta del av allmänna handlingar i form av fotografier från generalkonsulatets nationaldagsfirande.

Mannens begäran gällde samtliga fotografier som hade tagits på eventet med mobilkameror som "tillhandahållits av svenska staten" och samtliga övriga bilder som var att betrakta som allmänna handlingar.

"Inte allmänna handlingar"
Generalkonsultatet svarade att endast sju fotografier hade publicerats på konsulatets hemsida och att de resterande fotografierna överhuvudtaget inte var allmänna handlingar. Orsaken var att de varken hade justerats eller färdigställts hos myndigheten som allmänna handlingar. 

Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Generalkonsulatet skriver i sitt yttrande till kammarrätten att "fotografier som har tagits av medarbetare vid generalkonsulatet i samband med eventet förvaras i digital form i en gemensam mapp som konsulatets medarbetare har tillgång till".

Domstolen går emot konsulatet
Kammarrätten slår nu fast att detta innebär att fotografierna är att bedöma som färdigställda och därmed upprättade i grundlagens mening.

Fotografierna är därför allmänna handlingar och ska enligt grundregeln lämnas ut till den som efterfrågar dem.

Ärendet återförvisas nu till konsulatet för ny handläggning.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt