Skip to content

Oftast inget förhör inom två veckor - BO kritisk till att sexbrott mot barn prioriteras ner

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Barnombudsmannen kritiserar polisen när det gäller utredningstider för sexuella övergrepp mot barn - för att  det i majoriteten av fallen inte har hållits något inledande förhör inom 14 dagar från polisanmälan. BO kräver nu en lagstadgad tidsgräns och skärpta straff.

 

Barnombudsmannen efterlyser en lagstadgad tidsgräns för första förhör med barn som utsatts för misstänkt sexualbrott. Detta sedan det har visat sig att polisen inte prioriterar utredningar där barn anmäler att de har blivit utsatta för våldtäkt.

Välkänt problem
Trots att problemet har uppmärksammats av media först nu har myndigheter och beslutsfattare enligt BO känt till det länge. BO uppmärksammade stora brister i utredningstiderna redan år 2012 - brister som man rapporterade till regeringen i en särskild skrivelse.

Detta överensstämmer med den senaste kartläggningen från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum som vilken visar att det i majoriteten av de granskade ärendena inte hållits inledenade förhör inom 14 dagar.

Andra reformer
Förutom en lagstadgad tidsgräns för hur lång tid som får förflyta efter det att förundersökningen har påbörjats eller övertagits av åklagare och det första förhöret med barnet BO se en rad andra reformer.

Bland annat vill BO att barn som anmäler brott ska bli tagna på allvar - någonting som idag inte alltid är fallet då de ibland möts av ifrågasättande från rättsvårdande myndigheter. BO anser därför att de som handskas med förundersökningarna utbildas kontinuerligt om barnets rättigheter. 

Skärpt straff
Dessutom vill Barnombudsmannen att straffet för bland annat köp av sexuell handling av barn ska skärpas. I dag finns böter i straffskalan vilket gör att ärendena inte prioriteras av polis och åklagare. 

En statlig utredning har föreslagit skärpta påföljder men lagen har ännu inte ändrats.

BO vill även att regeringen ser över möjligheten att införa ett särskilt kapitel i brottsbalken som rör just sexuella övergrepp mot barn.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt