Skip to content

Nya regler ska få nyanlända i arbete - verksamheten under lupp från första dagen

Foto: Jessica Gow/TT

Antalet inrikes födda hos Arbetsförmedlingen minskar medan antalet utrikes födda ökar. Från årskiftet gäller nya regler för etablering av nyanlända - och Arbetsförmedlningen kommer från första dagen att ha Statskontorets granskande ögon på sin verksamhet.

 

Det nya regelverket för Arbetsförmedlingen införs för att "öka effektiviteten i etableringsuppdraget" genom att man ska fokusera mer på individens behov - men också kunna ställa tydligare krav.

Det innebär i princip att regelverket för etableringsuppdraget blir mer likt Arbetsförmedlingens övriga verksamhet med fokus på att ordna ett jobb eller utbilda sig.

Utrikes födda ökar
Statskontoret får ett år på sig att analysera Arbetsförmedlingens genomförande av det nya etableringsregelverket som börjar gälla den 1 januari nästa år.

Bakgrunden är att antalet asylsökanden har ökat hos Arbetsförmedlingen där man för första gången sedan år 2013 har sett att antalet arbetslösa stiger.

Antalet inrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska, medan antalet utrikes födda ökar. I somras var 76 600 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, vilket är fler än någonsin tidigare.

Hitta boende
Detta har betytt en ökad arbetsbelastning på Arbetsförmedlingen som enligt sitt gamla etableringsuppdrag inte bara skulle hjälpa till med jobbsökande utan även med att hitta boende, ordna språkutbildning och myndighetskontakter samt betala ut etableringsersättning.

Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 januari 2019.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt