Skip to content

Ny lag om företagshemligheter "ologisk och kontraproduktiv" - tipsare måste känna sig trygga

Foto: Bertil Ericson/TT

Konkurrensverket är kritiskt till regeringens förslag om ny företagshemlighetslag. Lagförslaget måste förtydligas så att personer som lämnar hemliga uppgifter om marknads- och konkurrens-förhållanden till Konkurrensverket kan känna sig helt trygga med att man inte riskerar straff.

 

Lagförslaget i sin nuvarande utformning innebär att vissa uppgifter kommer att omfattas av sekretesskydd beroende på om informationen finns hos Konkurrensverket eller i domstol, efter det att Konkurrensverket har väckt talan.

Detta menar KKV är både ologiskt och kontraproduktivt.

Enligt Konkurrensverket bör det med tydlighet framgå av lagens förarbeten att den som vill informera Konkurrensverket om överträdelser av konkurrensreglerna kan behöva lämna information som enligt definitionen omfattas av lagen om företagshemligheter.

Sådana fall kan exempelvis röra uppgifter om prissättning, vinstmarginaler, avtalsvillkor och marknadsandelar.Det bör enligt Konkurrensverket tydligt framgå att den här typen av information inte omfattas av skyddet för företagshemligheter om den lämnas för att avslöja allvarliga missförhållanden.

Den som har misstankar om att det har skett en överträdelse av konkurrensreglerna måste enligt remissyttrandet kunna vända sig till Konkurrensverket med sin information och känna sig trygg.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Sverige banandemokrati - korruption växande cancersvulst på samhällskroppen!
1. Den 1 jan. instiftades förstärkt meddelarskydd men frågan är om finns några större ambitioner bekämpa korruption för här finns starka motkrafter. Transportstyrelseskandalen borde blivit politisk väckarklocka inte minst för nationella säkerhetsintressen men också folket som drog det kortaste stråe`t men politiker kör på samma hjulspår där lagstiftning skulle backats upp med antal åtgärder och beskydd för de som larmar där stora nationella värden står på spel.
2. Transportstyrelseskandalen har tveklöst öppnat upp kommande EU lagstiftning. Visselblåsare dvs arbetstagare som larmar är en vidareutveckling av demokratin . Här ges unika möjligheter värdefull information förs vidare som ingen journalist varken har kunskap eller möjligheter gräva fram under begränsad tid.
3. Juli , USA belönades två visselblåsare med 61 miljoner dollar. Visselblåsarna hade räddat stora ekonomiska värden, larmat oegentligheter JP Morgan Bank.
4. Danmark 22-24 oktober 2018 anordnar världens första, och största anti -korruptionskonferans med stöd Utrikesdepartementet. Danmark är världens minst korrumperade nation enligt TI - International.
5. Konkurrensverket bör förslagsvis överväga inrättande digitaliserad, anonym visselblåsarfunktion från sin webbplats. Dagens politiker är i stora delar lågpresterande, okunniga och bristen på systemkontroll duggar tätt inom flera samhällsområden. När ekonomisk värden försvinner i ett svart hål medför det självfallet stora problem finansiera välfärd, skolor, sänka skatter blir en ond spiral, och klyftorna ökar i samhället men det har inte alla politiker fattat eftersom särintressen styr också inom politiken. Ex. Panamaskandalen var ingen höjdare för Nordea är bara en händelse i mängden av exempel där ekonomiska smällen som hamnar i knä`t på skattebetalarna. Ja korruption handlar inte enbart om pengar Nobelstiftelsen skakades i sina grundvalar macchiarini skandalen och vållade Nobelpriset omfattande skada internationellt. Händelserna Riksrevisionen och vänskapskorruption som fick tre riksrevisorer att avgå, ja listan tar aldrig slut...
6. Centralisering ökar risken för korruption. Sverige är ett litet land, och snabbt växande ekonomi självfallet samlas flugorna kring sockerbiten i centralmaktens huvudstad. Här finns inga större ambitioner från politiskt håll eller förmåga dra korrekta slutsatser som skett bland andra nationer och myndigheter. Bristande systemkontroll, lågpresterande politiker är nog allmänna omdömet i viktiga frågor för samhället som konkurrensverket anför. Danmark känns mer spännande och framtidsinriktad, och kommer ta decennier innan kvarnarna malt klart i Sverige! Så tips, webbaserad antikorruption - och larmfunktion.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.