Skip to content

Ny lag om företagshemligheter "ologisk och kontraproduktiv" - tipsare måste känna sig trygga

Foto: Bertil Ericson/TT

Konkurrensverket är kritiskt till regeringens förslag om ny företagshemlighetslag. Lagförslaget måste förtydligas så att personer som lämnar hemliga uppgifter om marknads- och konkurrens-förhållanden till Konkurrensverket kan känna sig helt trygga med att man inte riskerar straff.

 

Lagförslaget i sin nuvarande utformning innebär att vissa uppgifter kommer att omfattas av sekretesskydd beroende på om informationen finns hos Konkurrensverket eller i domstol, efter det att Konkurrensverket har väckt talan.

Detta menar KKV är både ologiskt och kontraproduktivt.

Enligt Konkurrensverket bör det med tydlighet framgå av lagens förarbeten att den som vill informera Konkurrensverket om överträdelser av konkurrensreglerna kan behöva lämna information som enligt definitionen omfattas av lagen om företagshemligheter.

Sådana fall kan exempelvis röra uppgifter om prissättning, vinstmarginaler, avtalsvillkor och marknadsandelar.Det bör enligt Konkurrensverket tydligt framgå att den här typen av information inte omfattas av skyddet för företagshemligheter om den lämnas för att avslöja allvarliga missförhållanden.

Den som har misstankar om att det har skett en överträdelse av konkurrensreglerna måste enligt remissyttrandet kunna vända sig till Konkurrensverket med sin information och känna sig trygg.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt