Skip to content

"Modernare" förvaltningslag klubbad i riksdagen - sågades i våras av Lagrådet

Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksdagen klubbade nyligen igenom den nya förvaltningslagen som Lagrådet sågade i våras. I propositionen skriver regeringen att man "i allt väsentligt" har följt Lagrådets förslag.

 

Riksdagen har sagt ja till förslaget om en ny förvaltningslag och bestämmelserna kommer därmed att träda i kraft från och med den 1 juli nästa år.

En nyhet är att medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. 

Översättning och lämpliga ombud
Den nya lagen innebär också att översättning blir en uttrycklig rättighet och att det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.

Dessutom ska motiveringen av myndighetsbesluten förbättras.

Det införs också mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

Enklare och modernare
Förhoppningen är enligt regeringen att den nya lagen "ska uppställa enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete samt ytterligare stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna".

När Lagrådet granskade lagförslaget inledde man med att helt stryka den första paragrafen eftersom den ansågs "onödigt och kan utgå".

Kritik på punkt efter punkt
Lagrådet fortsatte därefter med att på punkt efter punkt peka på formuleringar i den föreslagna lagtexten som kunde påverka rättssäkerheten för enskilda personer.

Regeringen har tagit till sig av kritiken och skriver i propositionen att man "i allt väsentligt" följer Lagrådets förslag.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt