Skip to content

Majoritet av åklagarna kritiska - "polisens förmåga att utreda brott har försämrats av omorganisationen"

En majoritet av åklagarna anser att den omorganisation som nuvarande rikspolischefen Dan Eliasson fick genomföra har lett till att polisen har blivit sämre på att utreda brott. Foto: DJ och Björn Larson Rosvall/TT

En majoritet av åklagarna anser att polisens förmåga att utreda brott har försämrats till följd av omorganisationen. Det konstaterar Statskontoret som på uppdrag av regeringen har genomfört en utvärdering av situationen. Statskontoret varnar också för att en stor del av poliserna har tappat framtidstron.

 

Statskontorets granskning av polisens omorganisation är bara en i raden att konstatera att det inte fungerar som det var tänkt.

Omorganisationen, som ursprungligen gjordes för att polisens utredningsverksamheten under flera år hade haft en negativ resultatutveckling, har i princip bara gjort situationen ännu värre, enligt rapporten.

Tror inte på vändning
Statskontoret konstaterar "att en majoritet av åklagarna anser att förmågan att utreda brott har försämrats till följd av omorganiseringen och bland medarbetarna är det få som tror att utvecklingen kommer att vända". 

Utvärderingen visar att "centralt fattade beslut inte alltid får genomslag" och att den "interna styrningen inom Polisen brister i samordning, analys och förankring".

Det leder till att "prioriteringar förskjuts nedåt" i organisationen och ledningen "inte har kontroll över i vilken utsträckning besluten genomförs och vilka resultat de leder till".

Bättre på lokal nivå
Däremot anser Statskontoret att "förutsättningarna för det lokala polisarbetet har stärkts" genom inrättandet av kommunpoliser och medborgarlöften.

Men polisen uppmanas ändå att "fortsatt stödja de lokala cheferna, involvera medarbetarna och se till att det lokala arbetet kan bedrivas långsiktigt".

Slutredovisning i oktober
Statskontoret utvärderar ombildningen av polisen på uppdrag av regeringen. Utvärderingen omfattar "i vilken utsträckning ombildningen har skapat bättre förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet i polisens arbete".

Den första delrapporten redovisades till regeringen förra året och slutredovisning ska ske senast i oktober nästa år.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt