Skip to content

Majoritet av åklagarna kritiska - "polisens förmåga att utreda brott har försämrats av omorganisationen"

En majoritet av åklagarna anser att den omorganisation som nuvarande rikspolischefen Dan Eliasson fick genomföra har lett till att polisen har blivit sämre på att utreda brott. Foto: DJ och Björn Larson Rosvall/TT

En majoritet av åklagarna anser att polisens förmåga att utreda brott har försämrats till följd av omorganisationen. Det konstaterar Statskontoret som på uppdrag av regeringen har genomfört en utvärdering av situationen. Statskontoret varnar också för att en stor del av poliserna har tappat framtidstron.

 

Statskontorets granskning av polisens omorganisation är bara en i raden att konstatera att det inte fungerar som det var tänkt.

Omorganisationen, som ursprungligen gjordes för att polisens utredningsverksamheten under flera år hade haft en negativ resultatutveckling, har i princip bara gjort situationen ännu värre, enligt rapporten.

Tror inte på vändning
Statskontoret konstaterar "att en majoritet av åklagarna anser att förmågan att utreda brott har försämrats till följd av omorganiseringen och bland medarbetarna är det få som tror att utvecklingen kommer att vända". 

Utvärderingen visar att "centralt fattade beslut inte alltid får genomslag" och att den "interna styrningen inom Polisen brister i samordning, analys och förankring".

Det leder till att "prioriteringar förskjuts nedåt" i organisationen och ledningen "inte har kontroll över i vilken utsträckning besluten genomförs och vilka resultat de leder till".

Bättre på lokal nivå
Däremot anser Statskontoret att "förutsättningarna för det lokala polisarbetet har stärkts" genom inrättandet av kommunpoliser och medborgarlöften.

Men polisen uppmanas ändå att "fortsatt stödja de lokala cheferna, involvera medarbetarna och se till att det lokala arbetet kan bedrivas långsiktigt".

Slutredovisning i oktober
Statskontoret utvärderar ombildningen av polisen på uppdrag av regeringen. Utvärderingen omfattar "i vilken utsträckning ombildningen har skapat bättre förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet i polisens arbete".

Den första delrapporten redovisades till regeringen förra året och slutredovisning ska ske senast i oktober nästa år.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Evensson, Eliasson och Löfving !
Varför är det omöjligt att få en dialog med er ? Ni löser inte problemen utan skapar ett alltmer hårt och tudelat samhälle där de som kan skyddar sej ! Var det meningen med omorganisationen ? Ni har tappat greppet på i stort sett alla plan.
Ge er in i dialogen och ge upp försöken att tiga ihjäl debatten ! Jag hänvisar till mina artiklar och mina kommentarer.

Men nästa år kommer allt att bli bra. Jag lovar!

Anders, det man gör är planerat. Det måste finnas outtalade direktiv. Annars skulle man inte handla så här. Så dumma är inte de här personerna trots fåniga sånger om att bedriva älskog i Bangkok. Men, man går någon annans ärenden, om det är för att man lovats en annan tjänst eller om någon har en hållhake på en, men så här inkompetenta är de inte. De klarar att läsa och skriva och därmed även ta in vad som händer. Alternativet är att de vill ha det så här eller inte vet hur de ska ta sig ur detta farliga självspelande piano.

De har inget att tjäna på att bemöta dig. Hade du varit yngre och chef för någon myndighet och uttalat dig som du gör nu hade man behövt svara. Nu är du inte tillräckligt prominent så man kommer undan med att låtsas att man inte hört dig.

Peder ! Just i kväll har jag varit på Tryggare Sveriges månadsdebatt med temat "Brott och (o)trygghet 1 år innan valet. Medverkande var vice ordförande i justitieutskottet Annika Hirvonen Falk MP, Johan Hedin C justitieutskottet och Stefan Wahlberg DJ. Från Hirvonen fick vi höra att det går bra för Sverige och alla satsningar som nuvarande Regering gör. Uppenbarligen lever Riksdag och Regering i en annan värld som inte förstår att det är nu det är kris. Pengar, fler poliser och hårdare lagstiftning tar flera år att genomföra. Då jag kom hem och slog på nyheterna i TV4 fastslogs från Polishögskolan i Umeå att den panikartade satsningen på att utbilda så oerhört många poliser direkt kommer att få stora negativa återverkningar. Det behövs också många polislärare och handledare som dränerar en redan usel kärnverksamhet !

Sannolikt är avsaknaden av genusperspektiv och organisationens klimatpåverkan viktiga förklaringar till att det ser ut som det gör.

Eller så är det att man lät en kille som nyss gjort bort sig på Försäkringskassan flytta över till polismyndigheten och hoppades att han på något magiskt sätt skulle bli mer kompetent där, eller att halva polissverige redan innan omorganisationen varnade för att den var ett misstag, eller så. Fast ditt förslag var ju otroligt lustigt (sarkasm), så det kanske är bättre än en seriös diskussion?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.