Skip to content

Läkare överskred egen förskriven dos medicin - får fängelse för grovt rattfylleri

Foto: DJ och Fredrik Persson/TT

Åklagaren har inte lyckats motbevisa läkarens påstående om att han sov när han greps för grovt rattfylleri. Han friades därför av tingsrätten. Hovrätten konstaterar dock att de sömntabletter som han hade tagit var utskrivna av honom själv - och att han hade överskridit sin egen förskrivning. Läkaren fälls därför för grovt rattfylleri.

 

Läkaren som är i 60-årsåldern, ertappades av polis efter att ha kört in i några parkerade bilar i Malmö år 2015. Han erkänner körningen men nekar till brott och hävdar att han har kört i sömnen i ett tillstånd av somnambulism - så kallat sömngångarbeteende.

Läkaren har sedan lång tid tillbaka dragits med sömnproblem och har därför skrivit ut det narkotiska sömnmedlet Stilnoct till sig själv.

Fru och barn lämnade hemmet
Den aktuella dagen hade mannen inte fått någon nattsömn alls och skulle vara ledig från arbetet. Efter att fru och barn hade lämnat hemmet på morgonen tog han därför en sömntablett och när den inte fick önskad effekt drack han under förmiddagen en flaska rom och tog en eller två tabletter till.

Enligt läkaren är detta hans sista klara minnesbilder och han hävdar att han överhuvudtaget inte har haft en tanke på att köra bil den här dagen. Läkaren sade sig också ha vissa enstaka minnesbilder från olyckstillfället.

När han greps av polisen hade han både det narkotikaklassade sömnmedlet och närmare 2,0 promille alkohol i blodet och åtalades vid Malmö tingsrätt för grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Sömn inte motbevisat
Tingsrätten konstaterade att kombinationen av läkemedlet och alkohol kan resultera i just somnambulism.

Enligt tingsrätten hade åklagaren inte lyckats motbevisa läkarens invändning om att det handlade om somnabulism. Mannen friades därför. En nämndeman var skiljaktig och ville fälla honom.

Åklagaren överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Ordinerade till sig själv
Enligt hovrätten har åklagaren fortfarande inte motbevisat läkarens påstående om att han körde i sömnen. Hovrätten pekar dock på att han – trots att han har känt till riskerna – har överdoserat läkemedlet och kombinerat det med alkohol.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Vad gäller förekomsten av zolpidem i X (den tilltalades) blod framgår det av åberopat recept att han av sig själv var ordinerad en tablett Zolpidem Actavis till natten. X har själv berättat att han tagit två eller tre tabletter under dagen."

"Att X överskridit ordinationen får även stöd av att Rättsmedicinalverket i analyssvaret kommenterat att den uppmätta koncentrationen av zolpidem i blodet var högre än vad som normalt förväntas efter rekommenderad dosering."

Hovrätten slår därför fast att läkaren objektivt sett har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri eftersom han har överskridit läkares - det vill säga sin egen - ordination.

Självförvållat tillstånd
När det gäller frågan om uppsåt pekar hovrätten på att mannen själv är läkare och alltså dessutom har ordinerat läkemedlet till sig själv.

"I sin egenskap av läkare har han givetvis haft kännedom om preparatets verkningar och biverkningar... Den uppkomna effekten kan inte, med hänsyn till vad som nyss sagts, ha varit oväntad för honom. Med hänsyn till detta ska X omtöckningstillstånd anses självförvållat och han ska därför anses ha varit i sådan grad medveten om sitt handlande att han ska dömas för grovt rattfylleri."

Läkaren döms till två månaders fängelse.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt