Skip to content

Kan tvingas betala lön till underentreprenörers anställda - KKV positiv till lagförslaget

Foto: Anders Wiklund/TT

Konkurrensverket ställer sig positiv till det senast inkomna förslaget om entreprenörsansvar för löner i bygg- och anläggningsbranchen. Det framgår av KKV:s remissyttrande till regeringen. 

 

Förslaget innebär att om en anställd inte får lön så ska i första hand lönen betalas ut av det företag i entreprenadkedjan som har anlitat den underentreprenör där arbetstagaren är anställd.

Om lön trots detta inte betalas ut är det huvudentreprenören som ytterst ska ansvara för att löneutbetalningen sker. Detta gäller såväl utstationerade arbetstagare som arbetstagare anställda i Sverige.

Konkurrensverket påminner även om förslaget från sitt första yttrande i frågan vilket gick ut på att regeringen redan i samband med ikraftträdandet bör lägga ut ett särskilt uppdrag att följa upp och analysera konsekvenserna av införandet av entreprenörsansvaret för marknaden, konkurrensen och arbetstagarna samt föreslå ändringar i regleringen om det framkommer behov av det.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt