Skip to content

Kan man muta sig till uppehållstillstånd? Nu granskas svenska utlandsmyndigheter

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Riksrevisionen inleder en granskning om eventuell korruption vid handläggningen av  migrations-ärenden vid svenska utlandsmyndigheter. Orsaken är att många myndigheter som beviljar visum och uppehållstillstånd ligger i länder där korruptionen är hög.

 

Media har den senaste tiden rapporterat om att svenska utlandsmyndigheter som handlägger visumansökningar och ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd kan vara utsatta för korruption.

Anknytningsärenden ökar
Idag handlägger cirka 60 utlandsmyndigheter årligen 200 000 viseringsärenden och 70 000 ärenden om uppehållstillstånd.

Migrationsärendena har ökat och Migrationsverket prognostiserar att antalet anknytningsärenden kommer att öka ytterligare.

Detta leder till långa köer eftersom handläggarna inte hinner behandla de många ansökningarna.

Då ett flertal av myndigheterna är belägna i länder där korruption i form av mutor och andra påtryckningar är vanliga, inleder Riksrevisionen nu en granskning av skyddet mot oegentligheter.

Ansvar och styrning
Riksrevisionen vill bland annat granska hur de berörda myndigheterna arbetar för att förebygga, upptäcka och hantera risker för oegentligheter.

Granskningen kommer även att undersöka om styrningen och ansvarsfördelningen på området kan effektiviseras.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt