Skip to content

"Inte uteslutet att patienten fick leva längre" - därför blir det inget åtal mot kirurgen Macchiarini

Kammaråklagarna Jennie Nordin och Anders Tordai samt utredningsledaren Jonna Aasam Prokop kan inte styrka att kirurgen Paolo Macchiarini skulle ha gjort sig skyldig till brott i samband med sina operationer vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Lorenzo Galassi/TT

Åklagaren har idag beslutat att lägga ner förunder-sökningarna mot kirurgen Paolo Macchiarini - läkaren som tidigare var anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utförde de hårt kritiserade operationerna av luftstrupar. Något brott kan dock inte styrkas.

 

De två förundersökningarna har omfattat fem operationer på fyra personer under åren 2011 till 2013.

Tre av patienterna är idag döda.

Grovt vållande till annans död
Paolo Macchiarini var delgiven misstanke om tre fall av grovt vållande till annans död alternativt grovt vållande till kroppsskada och ett fall av grovt vållande till kroppsskada.

- Vi har kommit fram till att det har varit oaktsamt att genomföra fyra av de fem operationerna eftersom kirurgen utförde operationerna med syntetiska luftstrupar i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger kammaråklagare Jennie Nordin som har varit förundersökningsledare.

- Men, vi har inte funnit att brott går att styrka. Detta beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod.

- När det gäller den fjärde målsäganden anser vi inte att agerandet har varit oaktsamt. Den medicinska expertisen är inte enig om vad man borde ha gjort för de svårt sjuka målsägandena, vilket försvårar bevisläget.

Jennie Nordin har tillsammans med sina åklagarkolleger Anders Tordai och Leif Appelgren analyserat en stor mängd uppgifter under förundersökningarna. Cirka 80 förhör har hållits i Sverige och utomlands.

- Utredningen har varit mycket omfattande med många svåra medicinska frågor, säger Jennie Nordin.

Åklagarna kommer fram till ingen av de tre patienter som avlidit kan anses ha befunnit sig i ett ”direkt akutläge”. Däremot befann sig samtliga i ”sådant kritiskt tillstånd att en åtgärd inom en relativ snar framtid var nödvändig”.

Tre nedläggningsbeslut
När det gäller de tre patienter skriver åklagarna i sitt nedläggningsbeslut:

”Det är inte möjligt att bevisa att andra kurativa åtgärder med hög grad av sannolikhet skulle ha lett till att målsäganden inte skulle ha avlidit eller ens ha levt längre. Det har vidare framkommit att det inte är uteslutet att målsäganden levde längre än han skulle gjort om endast palliativa insatser vidtagits.”

”Någon obduktion av målsäganden har inte skett och dödsorsaken är således inte fastställd. Det är därför inte möjligt att styrka att operationen har orsakat målsägandens död.”

”Det går inte att med hög grad av sannolikhet visa att målsäganden hade varit vid liv idag eller att hennes komplikationer hade uteblivit för det fall man hade vidtagit något annat behandlingsalternativ.”

 

Läs hela nedläggningsbeslutet här.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Blev fundersam redan första gången jag läste åklagarens uttalande. Minns ej längre ordagrannt, men innebörden var att hon ansåg att det knappast kunde vara brottsligt att försöka hjälpa människor. Tänkte att här har vi en åklagare med den rakt motsatta inställningen, mot vad den borde vara. Så en ska väl inte förvånas, om han nu sätts på fri fot. Se upp, alla arma djur, som väl nu lär få lida helvetets alla kval till följd av hans fåfänga försök att nå ära och rikedom. Nu kan han fortsätta sitt stolta verk! :-(

Vidare: Var plasten inte sådan att den aldrig blev en fungerande strupe, kanske? Den effekten har mig veterligen inte strupar, som har transplanterats på sedvanligt sätt. Jojo, så går det när läkarkårens kejsare utan kläder ska synas av en okritisk åklagarkår. Luktar lika unket i båda läger.

* värv

På radion sa man att ingen visste var den åtalade fanns fast att media tidigare upplyst oss om att han åkt till Ryssland för att forska.

Varför är det då hemligt nu plötsligt?

En FUP på över 20 000 sidor där åtalet inte håller? Jaha, där ser man. Det tog 20 000 sidor att komma fram till.

På radion sa man att ingen visste var den åtalade fanns fast att media tidigare upplyst oss om att han åkt till Ryssland för att forska.

Varför är det då hemligt nu plötsligt?

En FUP på över 20 000 sidor där åtalet inte håller? Jaha, där ser man. Det tog 20 000 sidor att komma fram till.

Det var inte oväntat givet hur dessa typer av brott är utformade. För något år sedan avled ju en person sedan han nekats ambulans. Peronalen på SOS åtalades för framkallande av fara för annan men friades eftersom åklagaren inte kunde bevisa att personen överlevt om han fått en ambulans. Skandalen består i att lagstiftaren inte gör någoting åt lagen. Juristerna har ju uppenbarligen en stark rättskänsla som förmår bibehålla klarsynthet.

Obegripligt beslut av åklagaren. Paolo Macchiarini använde metod ej ens prövad på djur. Det var inget annat en illa uppkommen idé utan förankring i varken teori eller praxis. Rätten borde fått pröva vållande till kroppsskada. Eftersom samtliga pat var terminala går det inte att ställa Paolo Macchiarini experiment mot annan metod - den existerar inte per definition eftersom pat var terminal.

Man kan hoppas att beslutet överprövas av RÅ. Om inte annat för att visa var juridiken återigen brister.

Med detta ynkliga beslut av åklagaren är det: fritt fram att experimentera utan stöd av evidens och praxis, metoden behöver inte ens vara testad på t.ex. djur. Dessutom blir följden att staten nu kan komma att bli skadeståndsansvarig gentemot Paolo Macchiarini för att de svärtat ner hans rykte som kirurg och forskare!

Vi har alltså en åklagare som via felaktig hypotes kört i diket med förundersökningen och i det närmaste fått till ett absurt beslut. I ärenden som detta önskar man att per automatik erfarna åklagare får ärendet, och att det prövas av domstol. Inte av en ung, oerfaren åklagare! Katastrof!

Ärendet visar hur juridiken på ett eller annat sätt kommer till korta igen, och inte hänger med i samma takt som utvecklingen i ny teknik och medicin.

@Peter 05:05 , 09:54
Jag håller fullständigt med dig.

Jag antar att det ”officiella Sverige” inte ville att Paolo Macchiarini skulle bli fälld. En fällande dom skulle sannolikt orsaka ännu större skada hos det ”officiella Sverige”. Sagda åtalshantering, med valet av åtalspunkter, visar på att det inte står rätt till med det ”officiella Sverige”. Kom ihåg: Fisken ruttnar först från huvudet!

Jag förstår inte varför Paolo Macchiarini inte åtalades, dels för forskningsfusk, dels för att använda människor som försöksdjur?

Det är ytterst sorgligt att Karolinska institutet lät sig förföras av en katolsk kvacksalvare, som anser att ändamålet helgar medlen. Följande artikel i Vanity Fair visar på vilken människotyp han är.
https://www.vanityfair.com/news/2016/01/celebrity-surgeon-nbc-news-produ...

Macchiariniskandalen, har inte bara orsakat några personers förtida död, utan svärtar ned Sveriges rykte i vetenskapliga sammanhang. Den för Sverige prestigefyllda årliga Nobelprisutdelningen inom vetenskapsgrenarna Fysik, Kemi och Fysiologi/Medicin har fått sig en rejäl törn. Nobelpriset i Fysiologi/Medicin har nämligen tappat i aktning, till följd av Macchiariniskandalen, eftersom Karolinska institutet väljer ut dessa nobelpristagare.

”Skillingatrycket” Balladen om stjärnkirurgen Paolo Macchiarini på Youtube är en bra sammanfattning av Macchiariniskandalen. Macchiarini har stämt balladskrivaren Henrik Widegren för texten "för det är inte lämpligt att seriemord sker i bra belysning på ett op-bord"!?
https://www.youtube.com/watch?v=uuSzEt3OvQU

Forskningsfusk är inget rättsväsendet hanterar utan lärosätena. För övrigt var en del andra potentiella brott redan preskriberade när saken uppdagades.

Hela ideen med strupar av plast fick han ju efter att tidigare strupar kollapsat. Behövde således något mer stabilt och vad passar då bättre än plast?

Hela ideen är så störd så att en förstår att det är helt andra krafter som driver fram den, än önskan att hjälpa. Allt handlar om längtan efter att bli bejublad, stå i rampljuset och om att få nya forskningsanslag, inte minst. Då är "läkaren" beredd att gå över lik och drar sig inte för att manipulera forskningsresultat med mera. Det vore nyttigt för arbetsmiljön på KS och liknande om det blev tydligt att man inte är beredd att godta att folk fuskar sig till ära och upphöjelse samt att roulettespel med andras liv FÅR konsekvenser. Verkligt antiklimax, denna nedläggning.

Vidareanser jag att det inte ska vara tllåtet att sjabbla med djurs liv heller, om den ide som man vill pröva är så urbota dålig, så att den går ut på att tiilverka plastorgan.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.