Skip to content

"Inte uteslutet att patienten fick leva längre" - därför blir det inget åtal mot kirurgen Macchiarini

Kammaråklagarna Jennie Nordin och Anders Tordai samt utredningsledaren Jonna Aasam Prokop kan inte styrka att kirurgen Paolo Macchiarini skulle ha gjort sig skyldig till brott i samband med sina operationer vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Lorenzo Galassi/TT

Åklagaren har idag beslutat att lägga ner förunder-sökningarna mot kirurgen Paolo Macchiarini - läkaren som tidigare var anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utförde de hårt kritiserade operationerna av luftstrupar. Något brott kan dock inte styrkas.

 

De två förundersökningarna har omfattat fem operationer på fyra personer under åren 2011 till 2013.

Tre av patienterna är idag döda.

Grovt vållande till annans död
Paolo Macchiarini var delgiven misstanke om tre fall av grovt vållande till annans död alternativt grovt vållande till kroppsskada och ett fall av grovt vållande till kroppsskada.

- Vi har kommit fram till att det har varit oaktsamt att genomföra fyra av de fem operationerna eftersom kirurgen utförde operationerna med syntetiska luftstrupar i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger kammaråklagare Jennie Nordin som har varit förundersökningsledare.

- Men, vi har inte funnit att brott går att styrka. Detta beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod.

- När det gäller den fjärde målsäganden anser vi inte att agerandet har varit oaktsamt. Den medicinska expertisen är inte enig om vad man borde ha gjort för de svårt sjuka målsägandena, vilket försvårar bevisläget.

Jennie Nordin har tillsammans med sina åklagarkolleger Anders Tordai och Leif Appelgren analyserat en stor mängd uppgifter under förundersökningarna. Cirka 80 förhör har hållits i Sverige och utomlands.

- Utredningen har varit mycket omfattande med många svåra medicinska frågor, säger Jennie Nordin.

Åklagarna kommer fram till ingen av de tre patienter som avlidit kan anses ha befunnit sig i ett ”direkt akutläge”. Däremot befann sig samtliga i ”sådant kritiskt tillstånd att en åtgärd inom en relativ snar framtid var nödvändig”.

Tre nedläggningsbeslut
När det gäller de tre patienter skriver åklagarna i sitt nedläggningsbeslut:

”Det är inte möjligt att bevisa att andra kurativa åtgärder med hög grad av sannolikhet skulle ha lett till att målsäganden inte skulle ha avlidit eller ens ha levt längre. Det har vidare framkommit att det inte är uteslutet att målsäganden levde längre än han skulle gjort om endast palliativa insatser vidtagits.”

”Någon obduktion av målsäganden har inte skett och dödsorsaken är således inte fastställd. Det är därför inte möjligt att styrka att operationen har orsakat målsägandens död.”

”Det går inte att med hög grad av sannolikhet visa att målsäganden hade varit vid liv idag eller att hennes komplikationer hade uteblivit för det fall man hade vidtagit något annat behandlingsalternativ.”

 

Läs hela nedläggningsbeslutet här.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt