Skip to content

Inte "fel i tjänst" när jurist ändrade uppfattning om klients ärende - har rätt till fullt arvode

Juristen säger att hon från början trodde att det fanns möjlighet att få resning i fastighetsärendet - men att hon ändrade sig när hennes klient hade fått avslag på sin ansökan om rättsskydd. Att hon ändrade sig innebar dock inte att hennes arbete kan anses brista i fackmannamässighet. Det slår tingsrätten fast.

 

Mannen hade ingått avtal med en jurist på LRF Konsult om att juristen skulle hjälpa honom med ansökan om resning i ett fastighetsärende som hade avgjorts av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Juristen skulle också hjälpa honom med ansökan om rättsskyddsersättning från hans försäkringsbolag.

Faktura på 20 000 kronor
Försäkringsbolaget meddelade dock att rättsskydd inte kunde lämnas vilket resulterade i att juristen uppmanade mannen att inte fortsätta driva processen.

Mannen sade då upp avtalet med LRF som skickade en faktura på 20 000 kronor till mannen för utfört arbete.

Arvodet var enligt mannen för högt - bland annat eftersom han inte hade fått något ut av det juridiska arbetet. Han betalade fakturan men skickade sedan ett brev till LRF där han reklamerade arbetet och begärde pengarna tillbaka.

Fackmannamässighet
Enligt mannen var arbetet inte fackmannamässigt utfört och arvodet oskäligt högt. Tjänsten som juristen hade utfört var enligt mannen "behäftad med köprättsligt fel".

LRF vägrade dock att betala tillbaka arvodet och mannen väckte därför talan vid Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten slår nu fast att juristen de facto har utfört uppdraget med fackmannamässighet.

Fick klar bild
Att hon från början gjorde bedömningen att mannen haft en chans att vinna framgång men senare ändrade sin ståndpunkt utgör inte enligt domstolen "bristande fackmannamässighet".

Tingsrätten skriver:

"J (juristen) har uppgett i förhör att hon vid mötet - som även föregåtts av att hon fått handlingar från K (klienten) - fick en ganska klar bild av vad frågan gällde samt att hennes ursprungliga bedömning var att det fanns en viss möjlighet att vinna framgång med resningsansökan. Hon har vidare uppgett att det var först efter det att ansökan om rättsskydd nekats som hon gjorde en annan bedömning."

"Det framgår även av de brev J skickat till K den 20 juni respektive 4 augusti 2016 att bedömningen huruvida en resningsansökan bör upprättas i tiden därefter har ändrats framför allt med hänsyn till de stora processkostnader som då skulle uppstå."

Avslutade avtalet
Inte heller anser tingsrätten att det utgör "fel i tjänsten" att någon resningsansökan inte upprättades eftersom mannen på juristens inrådan själv avslutade avtalet och lade ned processen.

Mannen kunde enligt domstolen i stället ha instruerat juristen om att fortsätta med resningsansökan.

Skäligt arvode
Tingsrätten slår också fast att det fakturerade arvodet är skäligt med tanke på att juristen bland annat upprättat ansökan om anstånd till Högsta domstolen samt ansökt om rättsskydd hos försäkringsbolaget - och sammanlagt fakturerat för tio timmars utfört arbete.

Även timarvodet anses av domstolen som skäligt.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt