Skip to content

Inget skadestånd för fem år i svenskt fängelse - trots "allvarliga brister" vid kinesisk rättegång

Foto: Lars Pehrson/TT

Den kinesiska processen mot den svenske affärsmannen har i och för sig haft "allvarliga brister" och inte levt upp till Europakonventionen. Trots detta har han dock inte rätt till skadestånd från den svenska staten för de fem år som han avtjänade i fängelse här sedan han överförts från Kina. Det slår tingsrätten fast.

 

Den svenske affärsmannen greps i Kina hösten 2003 och dömdes tre år senare i kinesisk domstol till livstids fängelse för att ha sålt förfalskad valuta i form av amerikanska dollar.

Efter ett beslut från kinesiska myndigheter omvandlades livstidsstraffet senare till fängelse i 18 år och två månaders fängelse.

Fick avtjäna straffet i Sverige
Våren 2009 nådde den svenska regeringen en överenskommelse om att mannen skulle få avtjäna sitt straff i Sverige och sommaren 2010 överfördes han hit.

Hösten 2015 frigavs mannen villkorligt efter att dessförinnan ha fått avslag på två nådeansökningar hos regeringen.

Mannen stämde svenska staten och krävde ersättning för de skador han ansåg sig ha lidit till följd av det drygt fem år långa frihetsberövandet i Sverige.

Inget skadestånd enligt JK
Mannen anser sig vara utsatts för ett flertal rättighetskränkningar i samband med brottmålsprocessen i Kina och att rättegången har varit så orättvis att Sverige inte borde ha verkställt domen.

Svenska staten - genom Justitiekanslern - motsätter sig att betala skadestånd.

Tingsrätten anser att det i stora delar inte finns anledning att ifrågasätta mannens berättelse om den kinesiska brottmålsprocessen.

Allvarliga brister
Domstolen konstaterar också att förfarandet i Kina "inte var helt kontradiktoriskt". Tingsrätten skriver i sina domskäl:

"Bristerna är så allvarliga att det kan konstateras att X (mannens) rättigheter enligt artikel 6 EKMR inte till fullo blivit tillgodosedda. Det får anses särskilt allvarligt att X möjligheter att försvara sig begränsats genom att han fått del av åtalet först i ett sent skede och att åtalet efter att rättegången påbörjats justerats till ett mer allvarligt brott." 

Mannen har inte heller fått vara med när medtilltalade i målet förhördes.

Tortyr inte bevisat
Tingsrätten anser dock inte att den mest anmärkningsvärda rättighetskränkning som mannen hävdar har skett - nämligen att domen baserat sig på bevisning som tagits fram under tortyr - är bevisad.

Bristerna har heller inte medfört en "utradering av kärnan av rätten till en rättvis rättegång" - även om mannens chanser att försvara sig påverkats.

Tingsrätten skriver:

"Det kan inte anses visat att bristerna varit så omfattande att det rört sig om ett en s.k. skådespelsprocess där utgången varit bestämd i förhand eller att bristerna medfört en annullering eller utradering av kärnan av rätten till en rättvis rättegång."

"Tingsrätten är av uppfattningen att de omständigheter som kunnat styrkas i målet varken vid en enskild eller samlad bedömning medfört sådant fundamentalt åsidosättande av X rättigheter som krävs för att rättegången ska anses flagrant orättvist."

Inget förbud mot verkställighet
Det har därför enligt tingsrätten inte förelegat något förbud mot att domen verkställdes i Sverige. 

Tingsrätten anser inte heller att frihetsberövandet i Sverige har varit oproportionerligt eller har vilat på felaktiga grunder.

Tingsrätten går därför på statens linje.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt