Skip to content

Information från signalspaning ska användas även vid förundersökning - rådman utreder det juridiska

Foto: Bertil Ericson/TT

Justitieminister Morgan Johansson (S) har gett en utredare i uppdrag att föreslå lagändringar som gör det möjligt för polisen och Säpo att få underrättelser från signalspaning parallellt med pågående förundersökningar.

 

- Det är problematiskt att polisen i dag inte delges underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet om det pågår en förundersökning om den företeelse som signalspaningen gäller, säger Morgan Johansson.

Även om det pågår en förundersökning behöver Säkerhetspolisen till exempel underrättelserna i sin verksamhet för att förebygga, förhindra och upptäcka terrorism.

Idag finns det legala skäl till att information från signalspaning inte förs in i förundersökningar: informationen skulle då enligt huvudregeln bli offentlig när åtal väcks och även om den skulle kunna beläggas med sekretess så skulle den tilltalade ha rätt att ta del av den.

Mikael Forsgren, chefsrådman vid Umeå tingsrätt, har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till lagändringar för att bland annat underlätta säkerhetspolisens terrorbekämpning.

Utredarens förslag ska innehålla den begränsningen att underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet inte får användas i förundersökningar. Utredaren ska utifrån sitt förslag även analysera om nuvarande regler om tillsyn är tillräckliga.

- Syftet med utredningen är inte att man ska få signalspana i fler fall än i dag utan att polisens tillgång till underrättelseinformation ska säkerställas, säger Morgan Johansson.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt