Skip to content

Finansutskottet sågar EU-kommissionens förslag om tillsyn på finansmarknaden

EU-kommissionen i Bryssel. Foto: Henrik Montgomery/TT

Finansutskottet anser att EU-kommissionens förslag om tillsyn på finansmarknaden strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen - alltså principen om att bestämmelser ska beslutas på till exempel nationell nivå om det är möjligt.

 

Förslaget gäller tillsyn av centrala motparter på finansmarknaden och riskerar enligt utskottet att skapa en "ineffektiv tillsynsstruktur".

De ändrar som EU-kommissionen vill ändra handlar konkret om tillsyn av de aktörer som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner.

Centrala motparter
Kommissionens förslag berör så kallade centrala motparter, mellanhänder mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner. Tanken är att man på EU-nivå ska förstärka tillsynen av centrala motparter för att på så sätt minska risker i handeln.

Kommissionen vill genomföra den ökade tillsynen genom att ge fler befogenheter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och relevanta centralbanker.

Enligt EU-kommissionens förslag ska det bland annat finnas krav på samtycke från Esma och relevanta centralbanker för vissa beslut.

Ska yttra sig till EU
Trots att Finansutskottet håller med EU-kommissionen om att det är motiverat att se över regelverket för att minska riskerna för den finansiella stabiliteten i EU, anser utskottet att delar av förslaget inte bör beslutas på EU-nivå.

Utskottet menar att förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till de kontrollverktyg som redan finns och att förslaget riskerar att skapa en ineffektiv tillsynsstruktur. Därmed strider förslaget mot EU:s princip om subsidiaritet, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Ett enigt Finansutskott föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt