Skip to content

Fem år efter underkännandet - Stockholms universitet bland världens 50 bästa juristutbildningar

Dekanen vid Juridicum Stockholms universitet, professor Jonas Ebbesson. Foto: Stockholms universitet och Anders Wiklund/TT

Från underkänd till en av världens 50 bästa juridiska fakulteter. Den resan har Stockholms universitet gjort de senaste fem åren. ”Vi har jobbat hårt och målmedvetet“, säger dekanen Jonas Ebbesson om återhämtningen.

 

Juridiska fakulteten på Stockholms universitet fick år 2012 sin juristutbildning underkänd av dåvarande Högskoleverket med bedömningen ”bristande kvalitet” - någonting som innebar att universitetet kunde förlora sin examensrätt. 

Men fem år senare har fakulteten placerat sig på plats 45 i kategorin ”Law” på Times Higher Educations världsranking. Det gör fakulteten till den högst rankade i Sverige.

Vända utvecklingen
Jonas Ebbesson är dekan på Juridiska fakulteten och en av dem som har arbetat med att vända utvecklingen och förbättra kvaliteten.

- Det har varit ett rejält lyft, senast hamnade vi på plats 136.

- Det är förstås kul. Initialt handlade det om snabba åtgärder för att behålla vår examensrätt men sedan har vi också arbetat för att stärka studenternas kritiska förhållningssätt till juridiken. 

- Vi har länge haft för stort fokus på detaljkunskaper och faktakunskaper men nu försöker vi förbättra studenternas förmåga att se rättsregler i större sammanhang och granska varför regler och processer ser ut som de gör, vilka konsekvenser det får och hur kan det vara annorlunda.

Lärarnas medvetenhet 
Fakulteten har också arbetat med att bättre utnyttja kompetensen hos lärarna och förändra sättet att använda praktiker på utbildningen.

- Vi har försökt höja lärarnas medvetenhet om hur vi undervisar och examinerar. Det är främst våra interna och disputerade lärare som ska lära ut de stora linjerna, principerna och strukturerna.

- Vi sätter stort värde på de externa lärarna. De ska dock framför allt förmedla sina erfarenheter och på så sätt bidra till att förankra utbildningen i den praktiska verkligheten.

Synas utanför Sverige
Jonas Ebbesson pekar också på hur fakulteten har arbetar med att förändra sin publicering av forskning som innebär att man strävar efter att i större utsträckning synas mer även utanför Sverige, publicera sig och delta i internationella sammanhang.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt