Skip to content

"En åklagare har alltid rätt: Skepsis, självständighet, rättskänsla, objektivitet - och empati"

KRÖNIKA - Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare, Internationella åklagarkammaren i Göteborg

 

Det finns några bilder av åklagare: Fouquier-Tinville var åklagare under franska revolutionens skräckvälde; en enkel, burdus typ som under rättegångarna i Paris Palais de Justice skrek och gormade och skällde och kved och fick se så gott som alla sina tilltalade giljotinerade.

Eller Vysjinskij, en genomrutten karriärjurist som Stalin använde under Moskvaprocesserna mot sina inbillade fiender i kommunistpartiet och som blev berömd för sin vidriga retorik. ”Skjut de galna hundarna” är väl det mest berömda av hans uttalanden - hans yrkanden - i rättssalen.

Man brukade ibland skoja och säga att åklagaren, det är Satan; ordet Satans ursprungliga betydelse i Gamla Testamentet ska vara ”den som anklagar”.

Jag vet inte. Vi minns att Satan, eller Lucifer, var en ljusets ängel, som började ifrågasätta, och hamnade i motsatsställning till Gud, och gjorde uppror.

Där kan man känna igen sig. En åklagare har en rebell i sig; det är en som ifrågasätter, en som inte litar på någon eller på något, och minst av allt på auktoriteter. Det avspeglar sig också i yrkeslivet. Åklagarkammare kan vara ganska svårskötta pastorat.

Ifrågasättandet är det grundläggande. Vi blir ju åklagare av många olika skäl; för att vi blev anställda och får lön; för att vi fascineras av brottsutredningarna; vi kanske hade en romantiserad bild av vad åklagare gör till vardags. Men vi stannar i yrket för att det passar oss väl, och det utvecklar också vissa drag, och det första draget är väl just skepsisen. Vi tror inte på nånting. Och vi frågar.

Det finns ju flera slags förhör. Domaren förhör ju utifrån ett bevistema. Advokatens förhör - både i brottmål och civilmål - handlar om medel att bevisa en tes. Men åklagarens förhör är drivet av vetgirighet och liknar mera ett polisförhör under utredningen. Vi frågar, inte för att bekräfta vad vi redan vet, utan för att vi vill veta.

Det bästa med att vara åklagare, sa min förste chef en gång, är att man alltid har rätt. Alltså: man för aldrig en sjuk talan. Ibland kan man ta ut svängarna, yrka något i överkant, vilja ta hem ett svårt ärende: men aldrig mot egen övertygelse. Det går inte; man får inte, man vill inte, och man kan inte.

Inte heller behöver åklagaren underordna sig någon annan person alls. Inte ens sin egen chef. Åklagaren är självständig, och har ansvaret.

Det är det inte alla som tror. För många år sedan hade jag ett ärende mot en då florerande gangsterboss. Lite förvånande handlade det om hantering av bedragna leasingbilar, inte om vapen och narkotika.

Hans försvarare var övertygad om att jag var utsedd av polismyndigheten för att äntligen klämma åt hans klient. Sanningen var ju den motsatta; det var en ensam polisman och jag, som fått övertyga en motsträvig polisledning att här fanns en framkomlig väg, och vi fick kämpa en hel del i motlut innan vi fick resurser att slutföra uppdraget.

Det har också uppstått en tendens att från åklagarnas ledning översvämma kåren med föreskrifter, anvisningar och instruktioner, liksom med anmälningar och kritik.

Tanken är god: åklagarens arbete är svårt och desto bättre blir det om man kan förbättra kvaliteten med erfarenheter omvandlade till handlingsregler. Och det är inget fel med goda råd och ökad kunskap. Men problemet uppstår när anvisningarna tar överhanden, om åklagaren upplever att syftet med arbetet är att följa anvisningarna. Man måste lita till att åklagarna själva kan tolka lagen i enlighet med gällande rätt.

Typiskt för åklagaren är ju att ta beslut på en gång. Häri skiljer sig åklagare från domare: åklagaren har aldrig tid att tänka efter, att noggrant väga, att återkomma en annan dag … Besluten ska tas omedelbart, nu! Det kravet präglar åklagarna, och driver också bort dem som inte förmår uppfylla det.

Åklagaren kan inte heller gömma sin person bakom en återhållsam mask; åklagaren står för sina beslut med sitt eget namn, och lägger fram sina ståndpunkter, muntligt, i en ofta fientlig omgivning. Det underlättar i yrket om man är en person som mycket uppskattar det ljuva ljudet av den egna stämman.

Kraven på omedelbara beslut och på muntlig framställning skapar en mycket speciell kompetens, nämligen den att driva mål.

Åklagarkåren är Sveriges ledande experter på straff- och processrätt och på processföring i rätten - ingen annan juristgrupp har ju samma erfarenhetsbank eller utbildningsnivå inom specialområdet. Häromåret tappade Sverige ett viktigt mål i EU-domstolen som rörde avlyssning. Det kanske inte gått så illa om det varit åklagare som anlitats att föra talan.

Särskilt i en rättegång är det viktigt att se framåt. Om det visar sig under resans gång att åklagaren hade fel, att brottet inte var ett brott eller inte kunde bevisas eller inte kunde bedömas på visst sätt: ja, då var det så, det är ingen förlust.  Det är ju det som är rättskänslan. Det får inte bli fel.

Och det är ju därför det kan uppstå frustration när, som sker ibland, åtal ogillas på konstiga grunder; åklagaren har inte motbevisat att den tilltalade inte plötsligt somnade in omedelbart före det han, svårt berusad, startade bilen och körde iväg och därefter körde i sömnen; eller, åklagaren har inte motbevisat att mannen som stack upp flaskhalsen i kvinnans slida inte trodde att hennes skrik och gråt inte var en del av leken.

Frustrationen åklagaren kan känna i de lägena beror alltså inte av att ha misslyckats, eller att ha haft fel, utan av att rättskänslan drabbas.

Under förundersökningen är åklagaren, i bästa fall, den som håller igen poliserna, den som ifrågasätter, som kommer med alternativa förklaringar, som efterlyser bevisning. Det kommer naturligt i jobbet: eftersom man vet att man kommer att få försvara en åtgärd i en rättegång så blir det självklart så att man blir försiktig.

Det finns de som menar att åklagaren bör hålla en distans till utredningen för att inte tappa objektiviteten. Det är nog i verkligheten svårt och kanske också dumt. Den distanserade åklagaren blir alltför ofta den okunnige åklagaren, faktiskt i händerna på polisens utredare. Objektivitet får inte förväxlas med likgiltighet och ointresse.

När åklagaren sedan har väckt åtal ska denne fortfarande vara objektiv. Det betyder inte att man har en plikt att rycka på axlarna.

Ett välgrundat åtal ska inte vara ett ”å-ena-sidan-kan-det-vara-si-å-andra-sidan-kan-det-vara-så”-påstående Åklagaren får inte vara oengagerad, eller likgiltig. Ibland är gärningarna sådana att brist på engagemang framstår som otänkbart.

Även att åklagaren inte behöver vara objektiv i förhållande till gärningen, måste man vara det i  förhållande till den tilltalade. Det är ju uteslutet att inte föra fram sådan bevisning som talar till den tilltalades fördel. Den måste inte åberopas - det är väl ändå försvarets sak - men sådana uppgifter ska tydligt redovisas.

Särskilt lyser det här för åklagaren, om den tilltalade saknar försvarare, eller företräds av en av de tre, fyra som är aktiva i regionen och som är sådana att det hade varit bättre utan. Jag har varit med om att en försvarare alls inte försvarat sin huvudman, utan medgärningsmannen, som hade högre rang i det kriminella gäng där de båda åtalade ingick. Kanske på sin klients begäran, vad vet jag.

Om den tilltalade framstår som försvararlös får ju åklagaren ta på sig den rollen också, ställa frågor om förmildrande omständigheter, ställa frågor under avdelningen för personalia etc. Annars är det ju ingen som gör det och då får rätten inte ett bra underlag för rättssäkert avgörande.

Det jag är stoltast över som åklagare är när jag kunnat leva mig in i brottsoffers situation och  därför också kunnat stödja och leda dem till att ge en rak och bra och hållbar berättelse, och detta särskilt om personerna varit svaga, rädda eller haft kognitiva eller andra svårigheter.

Men, med en liten reservation: jag tror (nästan) på allt du säger men möjligheten finns att det var på ett annat sätt  Småningom lär man sig se igenom förbättrade berättelser, identifiera luckorna, det som inte nämns och det som förbigås. Här har ju åklagaren en enorm fördel framför försvararen: åklagaren är ju inte bunden av målsägandens berättelse. Det föreligger inget klientförhållande.

Det ska finnas mycket starka skäl för att bevisningen ska hålla, mycket god utsikt till bifall. Och - ju lindrigare brottet är, ju starkare ska bevisningen vara. Åklagaren kan skriva av en förbjuden vänstersväng utan större åthävor, men väcks åtal - eller utfärdas strafföreläggande - ska man vara bergsäker.

Lite annorlunda med de mest allvarliga brotten; där kan intresset av att få ett avgörande i en rättegång vara en viktig grund för att gå till åtal.

Uppfattningen att det skulle vara rättvist om kanske hälften av alla åtal blev ogillade, är ju helt fel. Eftersom åklagaren inte ska väcka åtal om man inte förväntar sig fällande dom, ska också huvudparten av alla åtal bli bifallna.

Idén om rättegången som en tävling, eller match, kommer kanske från tyska universitet på 1800-talet där den tidens duellerande studentnationer har inspirerat rättsvetare att se rättegången just som en duell - med ”blanka vapen” och ”Waffengleichkeit”, ”equality of arms” på engelska - en föreställning som berövar brottmålsrättegången allt allvar, all verklighetskontakt, och förvandlar den till en konst dess egen skull.

Vi präglas alla av våra yrken. Jag har haft förmånen att träffa på utländska kolleger ibland, från de flesta europeiska länder och också fått prya på utländska åklagarmyndigheter; och trots att lagen, kulturen, språket, bemötandet och titulaturen är annorlunda, och ibland bär mina kolleger mantlar och kappor och peruker och hermelinbräm och lustiga hattar, är det när man skalar bort det yttre väldigt mycket samma förhållningssätt: frågvisheten, skepsisen, självständigheten, snabbheten, rättskänslan, objektiviteten - och medkänslan.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

Totalt verklighetsfrånvänd text. Jag säger; Börja med Fallet Ulf, fortsätt med Quick. Sedan kan vi se hur objektiva åklagare är och om de "alltid har rätt". Fusk och fulspel är utbrett i åklagarkåren.

Det är tråkigt nog inte precis den bilden jag fått av de åklagare jag genom åren har mött. Lever vi i två olika världar?

Oförskämt att åklagare Ahlstrand förtalar den ytterst kompetente och respekterade kollegan Andrej Januarievitj Vysjinskij. En åklagare har alltid rätt, eftersom han tjänar Staten och Partiet. Och Partiet har, som kamrat Löfven helt korrekt ständigt påpekar, ALLTID rätt!

Ahlstrand - och han är definitivt inte ensam! - verkar ha missat åklagarens objektivitetsplikt enligt rättegångsbalken.

Så här tolkar Åklagarmyndigheten stadgandet:
"Åklagaren är skyldig att vara objektiv. Det innebär att åklagaren måste förhålla sig helt neutral vid bedömningen av vad som har inträffat och om det kan bevisas i domstol.

Kravet på objektivitet medför att åklagaren har ansvar för att utreda och undersöka även sådant som talar till den misstänkta personens förmån.

Om en person påstår sig ha varit utsatt för ett brott måste åklagaren t.ex. se till att man kontrollerar trovärdigheten i berättelsen. Har det funnits vittnen på platsen för brottet är det viktigt att så många som möjligt av dessa förhörs så att man får en fullständig bild av vad som hänt. Teknisk bevisning måste självklart vara inhämtad och undersökt på ett riktigt och säkert sätt.

Åklagaren måste vara objektiv även när hon eller han väckt åtal. Under rättegången är det visserligen åklagarens uppgift att bevisa att ett brott begåtts, men skulle det komma fram något som ändrar bevisläget måste åklagaren ta hänsyn till det."

Precis. Det är en stor, men inte oväntad, skam för svenskt rättsväsende att Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare, Internationella åklagarkammaren i Göteborg, ännu inte ens på gamla dagar förstått att följa Åklagarmyndighetens verkligt grundläggande principer för måls handläggning. Inlägget borde utgöra grund för uppsägning. Ahlstrand utgör ett direkt och konkret hot mot rättssäkerheten.

En offentlig tjänsteman sitter fullkomligt säkert, även om han/hon gör allvarliga missar, så länge vederbörande är lojal med själva systemet.

För några år sedan sade chefsåklagaren i Halmstad i tidningen att "vi skiter i JO". JO gav sedan myndigheten svidande kritik på en mängd punkter, men alla ansvariga åklagare blev kvar med sedvanliga befordringar och löneförhöjningar.

Det där har även en chefsåklagare på dåvarande polismålsenheten GBG yttrat om JO i intervju i GP.

Maktfullkomlighet får ju aldrig några konsekvenser, så då kan man ju lika väl stoltsera med den i media. (Eller rent av skriva egna krönikor om densamma).

Genom ett pactum turpe (avtal med osedligt eller omoraliskt innehåll) 2014, RPSFS 2014:5, leder numera polisen majoriteten av förundersökningarna i stället för åklagarna. Poliserna är inte juristutbildade och ägnar sig således åt saker de saknar kompetens till.

Detta i kombination med polisens haveri, som lett till att omkring 95 % av alla brott inte utreds, är en allvarlig brist hos rättsstaten. Minskande ärendemängd hos åklagarmyndigheten leder till att åklagare skickas som understöd till Migrationsverket, medan den redan överansträngda polisen ägnar sig åt uppgifter över dess kompetensnivå.

"Åklagarkåren är Sveriges ledande experter på straff- och processrätt och på processföring i rätten " skriver Ahlstrand.

Ja det skulle man kanske gärna vilja tro. Verkligheten är dock en annan. De flesta åklagare är i och för sig tämligen duktiga på straffrätt. Däremot är flertalet av dem jag stött på under drygt 25 år synnerligen dåliga på processföring. Dåligt förberedda och taffligt genomförda förhör tar upp en oerhörd massa onödig tid vid huvudförhandlingarna.

Utan att nämna några namn finns en åklagare som är "specialist" inom ett visst område. Senast jag stötte på honom ställde han frågor som flera av vittnena inte förstod. Sedan ställde han frågor som vi i rätten inte förstod. Han toppade med att slutligen ställa frågor som han själv, enligt egen utsago, inte förstod. Den här åklagaren förlorar de flesta av sina mål (kan man se vid sökning på hans namn i olika rättsdatabaser) och det beror på ren inkompetens vad avser straffprocessrätt. Visst, han är inte representativ för åklagarkåren i stort, men visst vore åklageriet betjänt av att skicka åklagarna på åtminstone en kurs i förhörsteknik!

Alltför få yrkesgrupper behöver uppvisa tillräcklig "skill" över åren. Piloter är ett av få undantag som regelbundet utsätts för både kroppsliga undersökningar och teoretiska och praktiska prov för att kunna få flyga vidare. Inom domstolsväsendet finns tyvärr inget motsvarande. Det minsta man kunde begära vore att dessa tjänstemän regelbundet "synas", både vad gäller historik och aktuella färdigheter. En och annan borde plockas från banan innan de förstör livet för de offer som drabbas.

Offentliga tjänstemän anses "utbytbara" oberoende av faktiska färdigheter. Således är det lätt för domare, kronofogdar och åklagare att byta jobb med varandra. Om någon privatanställd, exempelvis en advokat, vill bli domare är det betydligt svårare. Det offentliga meritvärderingssystemet nedvärderar systematiskt värdet av arbete i privat sektor.

EXEMPEL från nätet.
Statens ansvarsnämnd ska granska fallet med den polisåklagare som i flera e-postmeddelanden bland annat försökt få en person att dra tillbaka sina anmälningar mot poliser och åklagare.
Det är Riksåklagaren, RÅ, som anser att mannen borde få en disciplinpåföljd för sitt beteende.
– Vi strävar hela tiden efter att alla ska ha en professionell och korrekt ton och att alla förtjänar full respekt när man vänder sig till åklagare, säger Per Lindqvist, tillsynschef vid Riksåklagarens kansli.

Många värdeomdömen där Herr Ahlstrand! Det hedrar dig. Tyvärr håller inte RÅ och hans bihang med. Medan andra arbetsplatser blir mer moderna när det kommer till att måna om sin personal väljer Åklagarmyndighetens personalavdelning att lägga sig på 1800-tals nivå. Nu heter det inte längre att vi är duktiga jurister, noggranna effektiva och beslutsföra med pondus och gott omdöme etc. Nej numera är ÅM:s omdöme om sina medarbetare att "vi ligger på förväntad nivå"

Thomas Ahlstrand är luttrad och hans artikel var nog en avsiktlig provokation för att visa hur hopplös åklagarnas uppgift egentligen är. Då det gäller eko-mål är det nästan omöjligt att få någon fälld eftersom allt är så komplext. Där har den grova organiserade brottsligheten riktat in sej på det svenska skatte- och välfärdssystemet. Manchettekonomerna har inriktat sej på pensionsfonderna där senast ALLRA kommit över jättebelopp som trixats bort. Då det gäller gangsterskjutningar och mord i utanförskapsområden innebär tystnadskulturen att de flesta klarar sej utan att bli straffade.

Åklagarna känner trycket att visa resultat beträffande denna brottslighet och har säkert stor vånda över att känna sig tvungna att åtala där möjligheten till fällande dom är ytterst liten. Alternativet att lägga ner sådana ärenden orsakar jättekritik. Det drabbade också t.ex. nedläggningsbeslutet i Macchiariniärendet.

I samtliga dessa ärenden får åklagarna ta emot kritik från brottsoffren och deras familjer. Jag har ju ägnat mej huvudsakligen åt återfallsförbrytarna och de 22.000 bostadsinbrotten varje år. Då det gäller mängdbrott åtalar åklagarna i stort sett bara om det finns fingeravtryck eller dna och straffen blir nästan ingenting- trots straffskalan ! Sammantaget innebär detta att åklagarnas situation är orimlig och jag beundrar de åklagare som fortfarande kämpar. De flesta har gett upp och rättar sej efter rättssystemets totala undfallenhet. De åtalar bara självmarkerande brott vilket ju ger en fantastiskt bra statistik vilket ger en ordentlig språngbräda i karriären !

Thomas Ahlstrands artikel är en mycket viktig och värdefull text. Han beskriver svårigheterna i yrket och han anger de höga mål som han anser gälla för åklagaren i yrkesrollen. Det är viktigt att envar i offentlig tjänst gör klart för sig vilka mål som egentligen gäller. Det handlar om yrkesetik och om attityd till samhällsuppgiften. En text av detta slag bör skrivas även av domare och andra samhällsaktörer. Man måste dock ha klart för sig att alla inte alltid kan nå upp till målen. Detta är ju en uppenbar lärdom från verkligheten. Men strävan bör vara att man skall uppnå målen och att de som är svaga i anden skall få hjälp att stärka sig. En annan viktig aspekt är att samhällets andra organ, de politiska, bör få läsa hur yrkesutövarna har det och känner det och att politikerna åtminstone inte motarbetar de tjänsteutövare som gör sitt bästa. Tyvärr har politikerna sina egenintressen som värnas i strid mot yrkesutövningen i bl.a. rättsväsendet och i sista hand på medborgarnas bekostnad.

Såvida åklagare inte tar sina arbetsuppgifter på allvar utan resonerar subjektivt i ärenden utifrån en personlig målsättning så innebär det på lång sikt att moralen i samhället sjunker och de totala sanhällskostnaderna ökar.

En verklighetsfrånvänd självförhärligande text helt utan självkritik - den enda yrkeskår som anser sig ännu mer felfri är journalistkåren,

Det vore intressant om Thomas Ahlstrand bemötte de intressanta invändningarna mot hans resonemang och uppfattning om åklagarens roll.

Du skriver alltid trevligt och avslappnat. Det gillar jag. Jag önskar att det du skriver skildrade också min verklighet. Faktum är att jag vill se upp till åklagare men istället hyser jag en stor misstro till åklagare.

Jag förstår att yrket är svårt och det var bra att du lyfte fram att behovet av snabba beslut är en del av svårigheten för åklagre.

Jag har upplysningsvis inte mött så många åklagare öga mot öga men de man möter genom media skrämmer mig nästan alltid. Det är inte det att jag betvivlar deras kompetens, jag tror många jobbar hårt och tar sin uppgift på allvar men den här känslan att åklagare alltid vill trycka dit misstänkta tycker jag hotar rättsäkerheten.

Om åklagre var precis som du så vältaligt lägger fram det hade hela rättskedjan fått en stabil grund att stå på. Utgå ifrån. Det är så jag vill att åklagare ska vara.

Kanske tar åklagare på sig en större roll än samhället gett dem. Försöker lika mycket bevisa sin kompetens som sin gärningsteori istället för att lugnt bara lita till den.

Man vill att åklagare går från att försöka övertala rätten till att istället lugnt pröva bevis där utgången i ett mål inte kopplas samman med en åklagares kompetens utan står för en misstänkts bevisade skuld - inget annat.

Försäljare ska inte övertala utan istället övertyga, på ett pedagogiskt sätt. Allt är psykologi.

Kanske inte precis allt, en del juridik är svår att komma runt, men håller med, extrem mycket är psykologi som har sin grund i väl avvägd retorik.
Den bild som målas upp är den som prövas. Oavsett verkligheten.

Jag orkar inte läsa allt, men det verkar i alla fall till del som om problemen hänger ihop med att både åklagare och domstolar skall kunna alla områden inom juridiken.
Jag satt för ett tag sedan i en domstol och försökte förklara skillnaden i skatteregler mellan AB och enskild firma. Helt utan framgång.
Varför har vi inte domstolar med specialinriktning mot vissa områden?
Och varför har vi smådomstolar på småorter?
I Småland, som inte är så stort, finns fyra tingsrätter och i Västra Götaland sex.
Lägg ned de små domstolarna.

Allvarligt, tror ni inte att Ahlstrand bara driver med oss alla, d v s det han skriver är bara ett skämt? Var och en som är det minsta insatt i det svenska rättssystemet vet ju att detta är i högsta grad politiserat. Åklagare är inte objektiva utan söker för det mesta att ligga så nära den politiska strömfåran som möjligt. Jag har inte det minsta till övers för nazister, men nog blir det lite löjeväckande när åklagare vid de senaste bråken i Göteborg anhåller ett stort antal nassar medan aktivisterna från AFA helt klarar sig undan. Filmerna som visades på TV talade ju sitt tydliga språk; bägge sidor begick brott. Åklagarna är oftast, i vart fall när brott har politisk anknytning, så politisk korrekta att de slår knut på sig själva. Det finns hur många exempel som helst. Jag hade ett stort förtroende för både åklagare, polis och domstolar under 70- och 80-talen, men har helt tappat detta. Artikeln är närmast en hån mot sanningen.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.