Skip to content

Ekobrottsmyndigheten avlyssnade telefon utan tillstånd - anmäls till åklagare efter inspektion

Foto: Bertil Ericson/TT

Ekobrottsmyndigheten utförde telefonavlyssning i drygt tre veckor utan tillstånd. Nu anmäler Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden EBM till Åklagarmyndigheten.

 

Ekobrottskammaren i Linköping fick tillstånd till hemlig avlyssning av två telefoner. Åklagaren beslutade sedan att avbryta avlyssningen innan tillståndstiden löpt ut.

Det upprättades en beslutshandlig för respektive telefonnummer men det finns ingen handling som visar att hävningsbeslutet har verkställts.

Kontrollerade mot polisen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kontrollerade ärendena mot polisens avlyssningssystem. Nämnden upptäckte då uppgifter som visade att ett av telefonnumrena hade avlyssnats - tre veckor efter det att åklagaren beslutat toppa avlyssningen. 

Den vice kammarchefen i Linköping skriver i ett svar till nämnden att det ena telefonnummret slutade avlyssnas först när tillståndstiden löpt ut. Chefen skriver också att ansvarig polisinspektör bara underrättat Ekobrottsmyndigheten om ett förtida hävningsbeslut. 

”Det har inte gått att utröna varför polisinspektören inte underrättade avlyssningsfunktionen om båda hävningsbesluten”, skriver den vice kammarchefen.

Granskning av tvångsåtgärder
Enskilda som varit utsatta för hemliga tvångsmedel ska i normalfallet i efterhand underrättas om åtgärden. Under vissa förutsättningar behöver dock inte åklagare inte berätta om tvångsåtgärden.

Åklagaren måste då underrätta Säkerhets- och integritetsnämnden.

Det är just dessa ärenden, från 2015 och 2016, som nämnden har granskat närmare. Förutom fallet med den tillståndslösa avlyssningen konstaterar nämnen att det saknas dokumentation.

Noterar inte när målet avgörs
Nämnden skriver att det i drygt hälften av fallen saknas dokumentation om när förundersökningen avslutades, när den enskilde avfördes från utredningen eller när målet avgjordes slutligt.

Uppgifterna utgör utgångspunkten för när den enskilda ska underättas om att tvångsmedel används och för när Ekobrottsmyndighetens är skyldig att förstöra det insamlade materalet. 

Nämnden konstaterar att dessa uppgifter borde dokumenteras.

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Vilken typ av medborgare får ett samhälle där myndigheter gör lite som de vill mot medborgarna och ingen jurist orkar bry sig? Vem är det egentligen som ska reagera? Nån annan?

Klart är i alla fall att det lugnt kan fortsätta i evighet tack vare allas stora intresse, inte minst här. Jag ser artikeln som ett test ingen (ni) inte klarade.

Finns inte regler för att förhindra att polisen börjar missbruka sitt förtroende och makt?

Inte blir korrupt?

Och när det då upptäcks så heter det att det är ett konstaterande?

Ett konstaterande?

Sannerligen är tystnaden mer talande än något annat om vart vi är på väg.

Varför vill man ha det så här? Vilken mer makt vill man ge dessa poliser ? Vad jagar dom? Lagöverträdare? Människor som inte håller sig till rådande regler? Så ironiskt.

Det är sjukt att ingen bryr sig.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.