Skip to content

Ekobrottsdömda företagare får resning i HD - Skatteverket ändrade sitt beslut efter domen

Foto: Christine Olsson/TT och DJ

Två företagare som har avtjänat fängelsestraff för skattebrott beviljas resning av Högsta domstolen. Anledningen är att Skatteverket i efterhand omprövade ett beslut och då kom fram till att männens bolag inte var skattepliktigt på det sätt åklagaren påstod.

 

De båda männen dömdes år 2010 av Hovrätten för Västra Sverige för medhjälp till grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor.

Männen dömdes till ett år och sex månaders fängelse respektive ett år och åtta månaders fängelse och näringsförbud.

Punktskatt för cigaretter
Skatteverket hade, innan brottmålsdomarna föll, beslutat om så kallad punktskatt för cigarretter som bolaget handlar med.

Efter det att brottmålsdomarna hade fallit överklagade dock bolaget Skatteverkets beslut. Vid en omprövning kom Skatteverket då fram till att det första beslutet var fel och att bolaget alltså inte skulle påföras punktskatten. 

Riksåklagaren har sitt yttrande till HD förklarat att han inte motsätter sig en resning.

Skatteverkets beslut ny omständighet
Skatteverkets nya beslut  är enligt HD att anse som en sådan ny omständighet som enligt rättegångsbalken ska utgöra grund för resning. Målet återförvisas därför till hovrätten för förnyad prövning i sak.

HD skriver i sitt resningsbeslut:

"Så som åtalet är utformat är det en grundläggande förutsättning för att X ska kunna dömas för medhjälp till skattebrott och för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor att bolaget är skattskyldigt för tobaksskatten."

"Med hänsyn till den förändrade bedömning av bolagets skattskyldighet som har gjorts av Skatteverket finns det synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om X har gjort sig skyldig till medhjälp till grovt skattebrott och till olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor i enlighet med vad hovrätten har kommit fram till."

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt