Skip to content

Efter tidigare kritik från KU, JO och JK - UD får ännu en gång kritik av JO

Utrikesdepartementet, UD, i Arvfurstens palats fotograferat på natten. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Utrikesdepartementet får åter kritik av Justitie-ombudsmannen för sin hantering av allmänna handlingar. Utredningen visar också att departementet hanterat sekretesskyddade uppgifter i sitt e-postsystem - trots att det strider mot Regeringskanslieta riktlinjer.

 

En journalist på Dagens Nyheter JO-anmälde UD för departementets hantering av handlingarsom rör Sveriges kampanj för få en plats i FN:s säkerhetsråd.

Enligt journalisten hade departementet inte registrerat handlingar och tagit för lång tid på sig att lämna ut e-postloggar om  kampanjen.

Ringa betydelse
Utrikesdepartementet svarar JO med att vissa av handlingarna var av ringa betydelse och att det därför inte måste diarieföras. 

 JO ifrågasätter inte departementets bedömning av handlingarnas betydelse men kritiserar UD för att inte löpande ha tagit ställning till om mejlen skulle diarieföras.

Utrikesdepartementet får också kritik för att inte ha agerat skyndsamt på begäran om e-postloggarna.

 JO uttrycker också tveksamhet till att departementet låtit prövningen ligga kvar på tjänstemannanivå trots att den krävt ett flertal samråd och ett omfattande arbete med att ta fram principer för bedömningen.

Sektretesskyddande uppgifter
JO anser också att det är "anmärkningsvärt" att det fanns flera uppgifter i loggarna som omfattades av utrikessekretess trots att sådana uppgifter inte ska hanteras i e-postsystemet enligt Regeringskansliets riktlinjer.

Utrikessekretess omfattar uppgifter som kan skada Sverige om de röjs.

Inte första gången
De senaste åren har Utrikesdepartementet fått återkommande kritik från JO, riksdagens konstitutionsutskott och Justitiekanslern för hanteringen av allmänna handlingar.

JO avslutar sin kritik med att konstatera att man nu förutsätter att UD vidtar åtgärder för att komma till räta med problemen.

 

 

  

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt