Skip to content

Bokföringsnämndens kansli söker en kvalificerad jurist

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet med ansvar för att utveckla god redovisningssed i företagens bokföring och redovisning. Nämndens ledamöter är experter från både privata och statliga organisationer. BFN:s kansli ansvarar för den operativa verksamheten och förbereder ärenden inför nämndens sammanträden. På kansliet arbetar för närvarande åtta personer, huvudsakligen ekonomer och jurister.  

En av våra jurister har utsetts till domare. Vi söker därför en kvalificerad jurist. 

Som jurist vid BFN kommer du att erbjudas mångskiftande uppgifter med möjlighet att arbeta med de flesta delar av myndighetens verksamhet. Du kommer att arbeta med förvaltningsjuridiska frågor, rättsutredningar, yttranden och nämndens normgivning. Arbetet med normgivning består huvudsakligen av att ta fram redovisningsnormer för företagens bokföring, årsredovisning och koncernredovisning. I arbetsuppgifterna ingår också att besvara remisser från departement och myndigheter, skriva yttranden till domstolar, svara på frågor från och informera allmänheten, myndigheter och branschorganisationer om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden. Det kan bli aktuellt att representera BFN i offentliga utredningar.  

Du är jurist, gärna assessor eller annan kvalificerad jurist. Erfarenhet av att skriva föreskrifter och allmänna råd liksom kunskap om redovisningsrätt eller beskattningsrätt är särskilt meriterande. 

Du har intresse av att gå in på djupet i komplicerade frågor och förmåga att kunna väga olika intressen mot varandra på ett neutralt sätt. Du föredrar ärenden för nämnden och har mycket kontakter med privata och statliga organisationer. Du bör därför vara analytisk, ha hög integritet, kunna uttrycka dig enkelt och begripligt i komplicerade frågor och ha lätt för att samarbeta. 

Kansliet håller till i ljusa, moderna lokaler i centrala Stockholm. Du kommer att erbjudas en god balans mellan kvalificerat juridiskt arbete och privatliv. 

Ansökan:  

Mer information om tjänsten lämnas av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem 08-408 98 980. 

Välkommen att skicka Din ansökan till bfn@bfn.se eller till Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 Stockholm, senast den 30 oktober 2017. 

Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

Bokföringsnämndens webbplats: www.bfn.se 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt