Skip to content

Anonyma vittnen splittrar Moderaternas partitopp - men frågan förs vidare till partistämman

Tomas Tobé, Moderaternas fd partisekreterare och numera partiets rättspolitiska talesperson, får mothugg från Maderaternas nya partisekreterare tillika juristen Gunnar Strömmer. Foto: Jessica Gow/TT och Lars Pehrson/SvD/TT

Moderaternas ledning svänger och öppnar nu för att tillåta anonyma vittnen i rättegångar. Det är ett av de förslag på det rättspolitiska området som har lagts fram inför veckans partistämma.

 

Inför Moderaternas partistämma, som inleds på torsdag, har partistyrelsen lagt fram en rad nya förslag på det rättspolitiska området.

Det mest uppmärksammade är förslaget om att personer som vittnar i domstol, i undantagsfall, ska ha rätt att vara anonyma.

- Det är klart att det i någon mening är ett avsteg kring mycket av den rättspraxis vi har på området i Sverige. Men jag tycker att det är viktigt att man får lägga in att det här ska ha ett lägre värde som bevis när domstolar tittar på det, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna till SR.

- Problemet är ju att väldigt många människor känner att man inte kan vittna, och det betyder också att vi inte kan lagföra många av de här gängkriminella. Då är vi beredda att titta på den här möjligheten, men det här är en svår fråga. Det är en balansgång.

Partistyrelsen oenig om förslaget
En rad ledamöter i Moderaternas partistyrelse har argumenterat mot den nya hållningen, däribland patisekreteraren och juristen Gunnar Strömmer. 

Anonyma vittnen skulle "innebära en långtgående inskränkning av rättsstatliga principer", anser Gunnar Strömmer, liksom bland andra Östergötlands förbundsordförande Christian Gustavsson som också har reserverat sig mot beslutet.

- Jag tycker att det måste finnas ett antal principer i en rättsstat och en av dem är att den är som är åtalad måste i domstol kunna ta del av bevisningen mot en eller kunna bemöta den, säger Christer Gustavsson till SR.

- Det finns en helt grundläggande princip som jag tycker att man passerar när man tillåter anonyma vittnesmål i domstol.

Ungdomsförbundet är emot förslaget
Även Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa vill att partiet ska överge det nya förslaget.

- Huvudproblemet blir ju att man kan anklaga åt höger och vänster och vem som helst i princip. Men jag ser det här också som att öppna Pandoras ask, om vi börjar att tumma lite på rättsstaten, vart blir slutet i så fall? Det är därför jag har reserverat mig.

Debatten om anonyma vittnen på Moderaternas stämma väntas bli högljudd och Benjamin Dousa tror att det faktum att den nye partisekreteraren ogillar förslaget kan spela roll för ombuden.

- Det är så klart väldigt tungt att Gunnar Strömmer ställde sig bakom och faktiskt var pådrivande för den här reservationen. Och det skulle väl kunna innebära att utskottet faktiskt får en majoritet mot förslaget.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Låt istället de tilltalade vara hundra procent anonyma gentemot de som ska döma. Kön, hudfärg, religion, utbildning, utseende, bakgrund. Allt. Det ska mao kunna vara statsministern de dömer till livstids fängelse utan att veta det förrän domen vunnit laga kraft. Först då kan man vara hyfsat säker på att rättssäkerhet upprätthålls. Sanningshalten i det som en tilltalad berättar ska en psykolog bedöma, inte nämndemän och jurister. Det är riktigt fel så som det går till väga, också kommer Moderaterna mitt i allt med ett sånt här rättsvidrigt förslag. De ska inte få min röst. Det är exv. fruktansvärt upprörande att män anmäls och åtalas oftare och dessutom döms hårdare för samma brott än kvinnor. Vidrigt.

Det skulle onekligen innebära försämrad rättssäkerhet om man tillåter anonyma vittnen. Den tilltalade skulle exempelvis sakna möjlighet att bedöma huruvida vittnet är jävigt eller ej, speciellt om ingen annan har den sortens information och kan bekräfta ett jävsförhållande. Möjligheten att fritt fabulera torde vara avsevärt större om parterna i ett mål helt saknar möjlighet att skaffa motbevisning.

Det vore än värre om varken parter, åklagare, försvarare eller domstolsledamöter får kännedom om ett vittnes identitet och saknar möjlighet att värdera dennes utsagor. Ett sådant fall redogörs för i RH 1995:32 där Europadomstolen bedömde att detta förfaringssätt stred mot 6 § 3 (d) i Europakonventionen.

Sedan finns det ju situationer där anonymiteten med stor sannolikhet röjs om den tilltalade vet exakt vilka som kan tänkas ha detaljkännedom om en brottslig handling. Anonymiteten blir då meningslös ur vittnets synpunkt.

Problemet med vittnen som skräms till tystnad är stort och jag har inga generella förslag på enkla lösningar, i vart fall inga som tillgodoser såväl rättssäkerhet som rättstrygghet. Falska vittnesmål kan ju förekomma till förmån för endera parten. Kanske indiciebevisning måste ges större tyngd i vissa fall där det krävs extremt fantasirika, filosofiska och långtgående teorier från domstolens sida för att kunna fria eller fälla?

Förslaget är naturligtvis populistiskt vansinne. Partiledningen har panik.

Tyskland lyckades knäcka den kommunistiska terrorismen på 1970- och 1980-talen med i huvudsak rättsstatliga metoder. Inga anonyma vittnen förekom.

Dagens gängbrottslighet uppskattas inte ens av majoriteten av invånarna i slumområdena, men de är rädda för att vittna. Om staten återtar kontrollen över slummen är sannolikheten högre att vanliga medborgare vågar motarbeta de kriminella. Att återerövra slummen blir emellertid utomordentligt dyrt, så inga politiker vågar sig på frågan, eftersom det innebär att man måste sänka bidragen radikalt. Höjda skatter lär inte leda till så kraftigt ökade skatteintäkter att det kan finansiera en återerövring av slummen.

Tja - Vad ska man säga. Naturligtvis strider förslaget mot de rättsstatliga principer som utbildats under många hundra år och som tjänat oss så väl.

Samtidigt så kommer mångkulturen att tvinga det svenska samhället att förändras i mer totalitär riktning. Anonyma vitten, inskränkningar i yttrandefriheten, kameraövervakning mm. Vi befinner oss på ett sluttande plan och värre kommer det att bli.

Vittnesplikten inkräktar också på människors frihet att få leva sitt liv; om vittnesplikten innebär konkreta, verifierbara risker för en enskild privatperson så måste den personen naturligtvis ha rätt att avstå. Annars har den personen att välja på att bryta mot lagen eller bli mördad av en gangster - och kommer antagligen att bryta mot lagen och skita i svenska rättsväsendet framöver.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.