Skip to content

Advokat vinner arvodesmål - svårt utföra arbete under trång och bullrig flygresa

Foto: T. Caspersson/TT

Det var inte möjligt för en advokat att utföra arbete medan han flög tur och retur mellan Falun och Hässleholm. Det konstaterar kammarrätten som därför beslutar att advokaten har rätt till ytterligare arvode för tidsspillan – någonting som förvalt-ningsrätten tidigare sagt nej till.

 

Advokaten var förordnad som offentligt biträde i ett så kallat LVM-mål vid Förvaltningsrätten i Malmö. Han begärde ersättning för totalt 10,25 timmars arbete och 10 timmars tidsspillan.

Enligt förvaltningsrätten fick han dock nöja sig med ersättning för 7 timmars arbete respektive 8 timmars tidsspillan:

"Det åligger det offentliga biträdet att i möjligaste mån begränsa kostnaderna för det allmänna. Detta innebär bland annat en skyldighet att planera sin tid så att väntetid kan nyttjas som arbetstid", skrev domstolen som ansåg att advokaten hade kunnat effektivisera sin tid genom att arbeta på resande fot.

Inte samma effektivitet
Förvaltningsrätten medgav dock att arbetet då "inte kan bedrivas med samma effektivitet och omfattning som om biträdet befunnit sig på sitt kontor". Ersättning för tidsspillan kunde därför enligt domstolen utgå för viss del av tiden.

Eftersom förvaltningsrätten beräknade att resan mellan Hässleholm och Falu tingsrätt tar 7-8 timmar effektiv restid – varav flygresan utgör cirka 3 timmar och 20 minuter – och advokaten inte hade gjort gällande att han inte hade kunnat utföra något produktivt arbete under tiden på resande fot bedömdes skälig ersättning för tidsspillan uppgå till 8 timmar.

Advokaten överklagade till Kammarrätten i Göteborg där han framhöll att den tid han hade suttit i bil eller flygplan sammanlagt hade uppgått till 7,8 timmar. Att utföra något arbete under flygresan hade varit omöjligt eftersom han rest i ett bullrigt mindre propellerplan där hörselskydd delats ut och mellanlandning skett på vägen.

Under stora delar av resan hade resenärerna dessutom inte fått ha sina bord nedfällda.

Kortare ställtider
Advokaten hävdade också att resan hade medfört "kortare ställtider" i form av till exempel byte av transportmedel och incheckning och underströk, utöver detta, att kravet på klientsekretess gör det svårt att utföra arbete i offentliga miljöer.

Kammarrätten instämmer nu i förvaltningsrättens bedömning när det gäller arbetsersättningen men går på advokatens linje när det gäller frågan om tidsspillan.

Kammarrätten anser att det står klart att advokaten inte har kunnat arbeta under resan och han beviljas därför den begärda ersättningen för tidsspillan.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt