Skip to content

300 miljoner till Statens institutionsstyrelse - 90 nya vårdplatser för barn och unga

Foto: Marcus Eriksson/TT

Statens institutionsstyrelse, SiS, får efter regeringsbeslut ingå fyra nya hyresavtal för att utöka antalet vårdplatser.

 

Med de nya hyresavtalen kommer SiS utökas med sammanlagt 90 platser med ny institution i Hässleholm och nya avdelningar på institutionerna i Kalix/Boden, Uddevalla och Vikingstad.

- SiS verksamhet är av yttersta vikt för barn, unga och unga i behov av vård och stöd. Verksamheten kan bryta kriminalitet och rädda från missbruk säger Åsa Regnér, ansvarig minister. 

- SiS ska enligt lag bereda vårdplats för dem som fått sådan vård beslutad av förvaltningsdomstol, samtidigt har SiS periodvis haft platsbrist. Med dessa insatser bedömer vi att SiS kan möta upp till de krav som lagen ställer på verksamheten

Regeringen har i höstbudgeten för 2018 föreslagit att SiS anslag förstärks med 40 miljoner kronor 2017, 110 miljoner 2018 och 150 miljoner kronor per år 2019 - 2021.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt