Skip to content

"Visitationszoner" kan införas i Sverige - "har haft effekt i Danmark"

Foto: Drago Prvulovic/TT

Justitieminister Morgan Johansson är intresserad av den danska modellen med "visitationszoner". Detta för att stoppa tillgången på skjutvapen i Sverige. Han säger till SVT Nyheter att han vill "ta del av erfarenheterna" som verkar ha haft effekt i grannlandet.

 

Sedan 2004 har dansk polis rätt att införa tillfälliga så kallade visitationszoner där polisen utan skälig misstanke kan visitera folk för att söka efter till exempel vapen.

Stoppa skjutvapen
Morgan Johansson säger nu till SVT Nyheter att han är intresserad av den danska modellen. Detta för att få stopp på tillgången på skjutvapen.

- Jag skulle gärna vilja ta del av erfarenheterna av det danska systemet för att se hur det fungerar. Som jag förstår det så har det haft effekt i Danmark,  säger han till SVT Nyheter.

Han framhåller också att frågan om den personliga integriteten är viktigt.

25 personer har dödats
SVT Nyheter har tagit del av nya siffror från den svenska polisen om antalet skjutningar det senaste halvåret.

Från januari 2017 till och med juli har det skett 178 skjutningar runt om i landet. 25 personer har dödats och 73 har skadats.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Noll hittade skjutvapen i Danmark:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/870-personer-visiterade-noll-skj...

Det andas Integritetskränkningsminister Ygeman lång väg. Han kommer vi få problem med oavsett var han befinner sig i politiken i framtiden. Varning!

De slutade för ett tag sen med 'stop and search' i England där polisen hade varit framgångsrik att stoppa ungdomar mest från att bära knivar och andra vapen. Varför? För att någon mupp ansåg att det var rasistiskt då många föer av en viss härkomst stoppades.

Vad hände efter? Knivbrott och dödsfall från sådana ökade igen.

Så nog funkar detta och för att få bukt med problem med vapen sla man göra mycket mer av detta

Men det finns ju redan möjlighet för visitation utan skälig misstanke för att leta vapen eller andra farliga föremål. Polislagen 19 paragraf, andra stycket.

Nja, det stämmer inte. För att komma så lång till andra stycket så måste polisen gripa, omhänderta eller avlägsna. Och för att polisen ska få gripa, omhänderta eller avlägsna måste andra kriterier vara uppfyllda.

Du har fel. Enligt första punkten får en polisman kroppsvisitera för att söka efter vapen och andra föremål om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan komma till användning.

Du har fel. Enligt första punkten får en polisman kroppsvisitera för att söka efter vapen och andra föremål om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan komma till användning.

Polis har idag ingen rätt att stoppa vem dom vill och göra kroppsvisitering utan någon misstanke.

Det behövs ingen brottsmisstanke för att polisen ska få kroppsvisitera för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Det ska dock kunna antas att det finns något att söka efter samt att omständigheterna är sådana att det kan komma till användning, enkelt uttryckt. PL 19 § 2 st. 1 p. lyder som följer:

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Utöver det eftersökta föremålets art fordras enligt PL19 § 2 st.1 p.också att det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap.3

I specialmotiveringen erinras det särskilt om att risken för våldsanvändning givetvis alltid måste
vara kvalificerad på det vis som gäller för att föremålet ska kunna förklaras örverkat enligt BrB
36 kap. 3 §

Den kvalificerade risken för våldsanvändning i BrB 36 kap. 3 § 2 p.som avses uttrycks där på så vis att förverkande får beslutas i fråga om föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa har påträffats under omständigheter och som gav anledning att befara att de skulle komma till sådan användning. Utöver exemplen med rivaliserande ungdomsgrupper och offentliga evenemang med risk för våld ges i förarbetena till den bestämmes en viss ledning om vad som krävs för förverkande. För att ett förverkande ska
få ske förutsätts det att en samlad bedömning av de förhållanden under vilka föremålet har
påträffats och omständigheterna i övrigt ger anledning att anta att ett förverkande är påkallat
för att förebygga våldsbrott.

Reglerna om kroppsvisitation och förverkande är avsedda att korrespondera med varandra. En
viss skillnad avseende vad som krävs för förverkande enligt BrB 36 kap. 3 § 2 p. och PL 19 §
2 st. 1 p. har ändå uppstått.
För förverkande ska en reell prövning av risken för brott göras men enligt regeringen måste det inte i varje fall finnas en direkt, konkret sådan risk.

JO har dock i ett beslut uttalat att det krävs att det är fråga om en på visst sätt konkretiserad fara för att kroppsvisitation ska vara tillåtet
I samma beslut erinra de JO, med hänvisning till Högsta domstolens praxis, även om att kroppsvisitation innebär en inskränkning av de grundläggande fri och rättigheterna och därför ska tillämpas restriktivt.

Enligt JO är det inte tillräckligtatt en person som för polisen är känd som medlem i en
motorcykelklubb med anknytning till kriminalitet och tidigare varit in blandad i våldsbrottslighet
uppvisar ”dålig attityd” mot polisen för att kroppsvisitation ska komma i fråga.

Nämen, har du hittat mitt examensarbete? Kul!

Formateringen verkar dock bli lidande av att du kopierar text direkt ur pdf-filen. Det ser ut som att der fattas några bokstäver och ord här och var.

Desperationen hos Regeringen och Morgan Johansson verkar nu vara så stor att man kan tänka sej vilka åtgärder som helst. Visitationszoner befäster bara utsattheten i dessa områden och facit är att kriminaliteten i Köpenhamn redan anpassat sej och flyttat ut vapenhanteringen. Så länge gränserna är öppna och narkotika och vapen flödar in är det omöjligt att få bukt med problemen. Roger Haddad från Justitieutskottet är den enda politiker som kämpar med problemen och hans insats i torsdagens Opinion på SVT var lysande !

Visitationszoner fungerar inte som så att de är permanenta utan att det behövs ett beslut av någon så blir ett annat ställe visitationszon.

Skulle fungera hur bra som helst för att hantera organiserad brottslighet också. Får man info om var mc-snubbar håller till t.ex. så kan man ju införa en zon där t.ex.

"Så länge gränserna är öppna "
Det kommer de att vara så länge Sverige är med i EU/Schengen och hur bedömer du chanserna för att Sverige ska gå ur och hur länge kommer problemen att fortgå?

Skall jag vara ärlig har jag nog i stort sett gett upp. Jag ser framför mej minst tre år av utförsbacke. Att förbjuda kriminella att köpa skyddsvästar är lika korkat som att förbjuda försäljning av gummibåtar till Libyen ! Nu blev det en skjuten också i Tumba och skjutningarna fortsätter. Nu blir man tvungna att lägga också dessa- de allvarligaste brotten på hög.

Jag reagerar starkt på att vi varje dag får det politiska budskapet att det går bra för Sverige. Vi har jätteproblem som ackumuleras och snart brister bubblan. Då kommer det att drabba även oss som inte märkt så mycket hittills. Det sociala skyddsnätet för alla med assistansbehov och för 350.000 fattigpensionärer och sjuka fungerar inte ens idag. Det är hemskt att se nyheter varje dag om kämpande familjer med skadade barn som blir av med assistansersättning. Däremot är det nästan omöjligt att komma åt det kriminella fusket ! Polisen har en hopplös uppgift att verkställa utvisning av de som våra humana politiker okontrollerat släppt i Sverige. Vem tar ansvar ?

Instämmer med kraft.
Landet är i en brant utförsbacke,med politikernas goda minne.