Skip to content

Vill du bli chef för HD, HFD eller Svea hovrätt? Nu är tjänsterna ute på annons

Förhandlingssal i Högsta domstolen. Foto: Lars Pehrson/TT

Just nu är några av landets absoluta toppjobb för jurister möjliga att söka. Fram till den 24 sep-tember kan man inkomma med ansökan till tjänsterna som ordförande för Högsta domstolen, ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen och hovrättspresident för Svea hovrätt.


Dessutom sökes en ny hovrättspresident för Hovrätten för övre Norrland. Ansökningstiden för den tjänsten löper ut något tidigare, den 18 september, rapporterar Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours.

Vakanserna beror på väntade pensionsavgångar vid ungefär samma tidpunkt.

Helene Lövung, kanslichef för Domarnämnden, konstaterar att det här är första gången som det ska tillsättas en ny president för Svea hovrätt sedan systemet med öppna ansökningar infördes.

Den nuvarande presidenten Fredrik Wersäll tillträdde år 2008.

- Ja det här är första gången. Och det är likadant med tjänsten på Högsta förvaltningsdomstolen. Däremot har tjänsten ordförande för Högsta domstolen varit utannonserad tidigare, säger hon till Legally yours.

Hur har intresset varit så här långt?

 - Man kan väl säga att det är avvaktande. Jag tror att det finns en försiktighet i hur man bedömer när man ska söka. Vi förstår att det finns ett intresse hos flera. Men man avvaktar.

Ser ni någon förändring i intresse sedan det öppna antagningsförfarandet infördes? Har det blivit mer accepterat att söka?

 - Jag tycker att de som anser sig kunna komma ifråga - de söker. Ingenting tyder på att man, i någon större grad, avhåller sig. Men det kan säkert finnas någon som avstår.

 

 

Här kan du se de utlysta tjänsterna.

 Läs mer på Legally yours.

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt