Skip to content

Vägrade arbeta beordrad övertid - fel med avsked men rätt med uppsägning

Foto: DJ

Mannen vägrade att arbeta beordrad övertid trots att det var nödvändigt för verksamheten. Enligt mannen hade han det svårt i sitt privatliv. Arbetsdomstolen slår nu fast att det var fel att avskeda mannen - men att arbetsgivaren däremot hade skäl för uppsägning. Mannen får därför skadestånd.

 

Mannen hade arbetat på företaget i tolv år när fabriken skulle ställa om tillverkningen för en ny produkt i november 2016.

Omställningen medförde att maskinerna inte kunde utnyttjas fullt ut under veckorna. För att man skulle kunna leverera i tid till en viktig kund behövde produktionen därför hållas igång även under helgerna.

"Personliga skäl"
Inför den första helgen fick arbetstagarna möjlighet att skriva upp sig för pass på lördagen eller söndagen. Mannen skrev inte upp sig, och hänvisade till "personliga skäl".

Vid ett senare möte uppgav mannen att "det var en tung tid" för honom eftersom hans frus mormor nyligen hade dött och att det var vid denna tid på året som han hade förlorat sin son ett par år tidigare.

Arbetsgivaren ansåg dock att det inte fanns så kallade bärande skäl för att mannen skulle slippa arbeta övertid. I en skriftlig varning angavs att arbetsgivaren såg mycket allvarligt på det inträffade och att en upprepning skulle kunna leda till att anställningen avslutades.

Facket stämde arbetsgivaren
Trots detta satte mannen inte upp sig på någon lista heller veckan därpå vilket ledde till att han kom att underrättas om avskedande.

Mannens fackförbund, IF Metall, vände sig till Arbetsdomstolen och begärde att avskedandet skulle ogiltigförklaras och att arbetsgivaren skulle betala skadestånd motsvarande uppsägningslön för sex månader och 150 000 kronor i allmänt skadestånd till mannen.

Om AD skulle anse att det inte hade funnits laga skäl för avskedande - men däremot saklig grund för uppsägning - har facket begärt att arbetsgivaren ska betala uppsägningslön och 250 000 kronor i skadestånd.

Övertid enligt kollektivavtal
AD konstaterar nu att arbetstagare enligt gällande kollektivavtal är skyldiga att arbeta övertid om övertidsarbete "erfordras" och detta "inte utan olägenhet kan uppskjutas".

Arbetstagaren bör enligt kollektivavtalet befrias från skyldigheten att arbeta övertid om denne "på grund av bärande skäl gör framställning om befrielse i samband med arbetsgivarens begäran om övertidsarbete".

I detta fall har arbetsledningen gjort bedömningen arbetskraftsbehovet var så stort att samtliga arbetstagare borde ställa upp och att belastningen skulle bli för stor på dem som av lojalitet ställde upp utan uttrycklig order.

Inte nedsatt arbetsförmåga
AD anser inte att det finns anledning att ifrågasätta varken detta eller att mannen upplevde en "tung period med sänkt sinnesstämning".

Samtidigt konstaterar AD att det inte har framkommit att mannen led av depression eller någon annan typ av nedstämdhet som satte ned hans egentliga arbetsförmåga eller omdöme.

Mannen angav inte heller ursprungligen några skäl för att slippa övertidsarbete utan det är först senare som det har framkommit uppgifter om att familjen skulle träffas och umgås, att mannen skulle besöka sin sons grav och skjutsa sin svärfar till sjukhuset.

Grovt åsidosättande
AD kommer fram till att det inte fanns skäl för arbetsgivaren att befria mannen från skyldigheten att arbeta övertid – utan att han, tvärt om, varit skyldig att utföra det beordrade övertidsarbetet.

AD anser dock inte att mannen har visat "en sådan allmän ovilja att utföra arbete" att han grovt har åsidosatt sina åligganden på ett sätt som krävs för avskedande - men däremot att hans agerande har inneburit saklig grund för uppsägning.

Skadestånd till den avskedade
Arbetsgivaren döms därför att betala ett skadestånd som motsvarar uppsägningslönen och 50 000 kronor i allmänt skadestånd.

AD väger in att arbetsgivaren "inte helt saknat fog" för uppfattningen att laga skäl för avskedande förelegat och att avskedandet inte företagits av ”ovidkommande skäl”.

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt