Skip to content

Utvisning för mord trots risk för tortyr - "ska inte verkställas inom överskådlig tid"

Foto: Stefan Wahlberg/DJ

HD har slagit fast att utvisning till följd av brott inte ska dömas ut om det finns hinder mot verkställig-het som kan antas finnas kvar när det väl är dags att utvisa personen. När det gäller en 43-årig man som har dömts till 18 års fängelse för mord anser dock hovrätten att utvisningen ligger så långt fram i tiden att utvisning ändå ska dömas ut. HD beslutar att inte pröva fallet.

 

Den 43-årige mannen kommer från Eritrea där han deserterade från militärtjänstgöring - någonting som kan leda till att han utsätts för bland annat tortyr om han kommer tillbaka till sitt hemland.

Den nu mördade kvinnan kom till Sverige år 2014. Den 43-årige mannen kom i sin tur till Sverige först år 2016 och mordet skedde två månader senare i makarnas gemensamma bostad. 

Mannen åtalades vid Jönköpings tingsrätt för mord. Han erkände gärningen men hävdade att brottet borde rubriceras som dråp.

Skedde inför parets barn
Tingsrätten konstaterade att makarnas förhållande hade varit "ansträngt och konfliktfyllt" under de två månaderna i Sverige och att det var ett gräl som hade slutat med att mannen hade släpat in kvinnan i lägenhetens kök där han döda henne genom att hugga henne en gång i bröstet och två gånger i ryggen med en kökskniv.

Eftersom mannen "tvingade med sig kvinnan till köket för att hitta ett tillhygge" och använde sig av "en vass och spetsig kökskniv med en total bladlängd på 13 centimeter" - och för att huggen hade träffat vitala delar av kvinnans kropp - ansåg tingsrätten att det hade mannen hade haft uppsåt till mord och att det saknades förutsättningar att dömas honom för dråp.

Mordet hade dessutom skett inför parets minderåriga barn.

Livstids utvisning
Mannen dömdes därför till 18 års fängelse och livstids utvisning för mord. Han dömdes samtidigt för att ha misshandlat sina barn vid sex tillfällen - bland annat genom att slå dem med ett bälte.

När det gällde utvisningen skrev tingsrätten i sina domskäl:

"Vid tiden för gärningen hade X (den tilltalade) endast vistats i Sverige under ett par månader utan sysselsättning. Den enda väsentliga anknytning som framkommit i målet är hans två barn. Denna anknytning har minskat i betydelse med hänsyn till att mordet har varit ägnat att skada barnens tillit och trygghet i förhållande till X."

Får bedömas när det är dags
Tingsrätten konstaterade att det enligt Migrationsverket för närvarande råder ett generellt hinder mot att med tvång verkställa utvisningar till Eritrea.

Tingsrätten skrev dock:

"Med hänsyn till det fängelsestraff som han döms till kommer det att dröja länge innan det blir aktuellt att verkställa ett utvisningsbeslut. Vilka förhållanden som vid den tiden kommer att råda i Eritrea kan inte överblickas idag. Frågan om det föreligger hinder att sända X till Eritrea får bedömas vid den prövning som, enligt utlänningslagen, ska ske innan ett utvisningsbeslut verkställs."

HD prvar inte fallet
Mannen överklagade den del av domen som gällde utvisningen till Göta hovrätt - som instämde i tingsrättens bedömningar.

Hovrätten pekade på att Högsta domstolen i och för sig vid två tillfällen hade kommit fram till att utvisning till följd av brott inte skulle dömas ut om det inte fanns anledning att anta att hindret mot verkställighet skulle vara borta när det väl skulle bli dags för verkställighet.

Hovrätten skrev dock:

"I de fallen rörde det sig emellertid om betydligt kortare fängelsestraff - sex år och sex månader respektive två år och sex månader - än vad som är aktuellt i detta mål. Längden på det fängelsestraff som X döms till är enligt hovrätten sådant att verkställighet av ett eventuellt beslut om utvisning inte kan sägas aktualiseras inom överskådlig tid."

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva fallet. Hovrättens dom står därför fast.

 

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt