Skip to content

Tingsrätt anmälde advokat när åklagare kontrollerat kostnadsräkning - 22 häktesbesök blev fem

Foto: Jessica Gow/TT

När åklagaren kontrollerade de 22 besök på häktet som försvarsadvokaten begärde ersättning för visade det sig att det bara fanns fem besök registrerade. Tingsrätten beslutade att "pruta ner" advokatens ersättning rejält och anmälde honom till Advokatsamfundet. Disciplinnämnden meddelar nu advokaten en varning.

 

Fallet har sin grund i ett brottmål i Skaraborgs tingsrätt hösten 2016 där advokaten begärde ersättning som offentlig försvarare med 506 910 kronor.

Av beloppet avsåg 174 636 konor ersättning för arbete i 132 timmar, 208 980 kronor ersättning för tidsspillan, 38 315 kronor ersättning för utlägg och 101 382 kronor moms.

22 besök på häktet
När det gäller tidspillan angav advokaten att han hade deltagit vid polisförhör vid fyra tillfällen och att han därutöver hade gjort 22 besök à fem timmar på häktet.

Tingsrätten skickade advokatens kostnadsräkning till åklagaren för yttrande. Åklagaren tog kontakt med häktet där advokatens klient hade suttit hela tiden. Häktet hade registrerat att advokaten hade gjort endast fem besök hos sin klient.

Tingsrätten beslutade att advokaten överhuvudtaget inte skulle få någon ersättning för besöken på häktet:

"Mot bakgrund av den differens på antalet besök som uppgivits av A (advokaten) respektive av häktespersonalen ifrågasätter tingsrätten riktigheten av kostnadsräkningen, i vart fall vad avser tidsspillan."

Advokatens ersättningsyrkande för arbete prutades samtidigt ner med mer än 50 timmar.

"Sammanställdes av sekreterare"
Advokaten har uppgett att "en slarvigt skriven etta uppenbarligen har lästs som en tvåa när kostnadsräkningen skrevs" och att detta ligger bakom en del av diskrepansen. Enligt advokaten har "kostnadsräkningen sammanställts av sekreterare, som genom ett uppenbart förbiseende felaktigt har summerat tidsspillan i kostnadsräkningen".

Han har även förklarat att han kommit på kant med häktespersonalen eftersom han inte har velat rätta sig efter deras önskemål om föranmälda besök utan "bara åkt dit".

Advokaten har i dialogen med Advokatsamfundets disciplinnämnd även åberopat kvitton från inköp på häktesorten, Facebookinlägg och utdrag från sin mobiltelefonoperatör för att visa att han har befunnit sig på häktesorten de aktuella dagarna. Han hävdar att det bör handla om i vart fall cirka 15 besök på häktet, men konstaterat att häktet "inte har någon som helst kontroll på bokade alternativt ombokade besök".

Uppgifter ska vara korrekta
Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att advokaten åsidosatt sina plikter genom att inte ha ett mer ordnat underlag för sina lämnade uppgifter om sina besök på häktet. Disciplinnämnden skriver också:

"Vidare konstaterar nämnden att en domstol ska kunna utgå från att de uppgifter en advokat lämnar i en kostnadsräkning, som underlag för bedömning av ett yrkat ersättningsanspråk, är korrekta, och att advokaten har ansvar för det."

Enligt disciplinnämnden visar utredningen att advokaten har brustit i sin noggrannhet när det gäller utformningen av kostnadsräkningen för tidsspillansposten. Detta är ett "allvarligt åsidosättande av advokatplikterna" och advokaten tilldelas nu varning och 5 000 kronor i straffavgift.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt