Skip to content

Tingsrätt anmälde advokat när åklagare kontrollerat kostnadsräkning - 22 häktesbesök blev fem

Foto: Jessica Gow/TT

När åklagaren kontrollerade de 22 besök på häktet som försvarsadvokaten begärde ersättning för visade det sig att det bara fanns fem besök registrerade. Tingsrätten beslutade att "pruta ner" advokatens ersättning rejält och anmälde honom till Advokatsamfundet. Disciplinnämnden meddelar nu advokaten en varning.

 

Fallet har sin grund i ett brottmål i Skaraborgs tingsrätt hösten 2016 där advokaten begärde ersättning som offentlig försvarare med 506 910 kronor.

Av beloppet avsåg 174 636 konor ersättning för arbete i 132 timmar, 208 980 kronor ersättning för tidsspillan, 38 315 kronor ersättning för utlägg och 101 382 kronor moms.

22 besök på häktet
När det gäller tidspillan angav advokaten att han hade deltagit vid polisförhör vid fyra tillfällen och att han därutöver hade gjort 22 besök à fem timmar på häktet.

Tingsrätten skickade advokatens kostnadsräkning till åklagaren för yttrande. Åklagaren tog kontakt med häktet där advokatens klient hade suttit hela tiden. Häktet hade registrerat att advokaten hade gjort endast fem besök hos sin klient.

Tingsrätten beslutade att advokaten överhuvudtaget inte skulle få någon ersättning för besöken på häktet:

"Mot bakgrund av den differens på antalet besök som uppgivits av A (advokaten) respektive av häktespersonalen ifrågasätter tingsrätten riktigheten av kostnadsräkningen, i vart fall vad avser tidsspillan."

Advokatens ersättningsyrkande för arbete prutades samtidigt ner med mer än 50 timmar.

"Sammanställdes av sekreterare"
Advokaten har uppgett att "en slarvigt skriven etta uppenbarligen har lästs som en tvåa när kostnadsräkningen skrevs" och att detta ligger bakom en del av diskrepansen. Enligt advokaten har "kostnadsräkningen sammanställts av sekreterare, som genom ett uppenbart förbiseende felaktigt har summerat tidsspillan i kostnadsräkningen".

Han har även förklarat att han kommit på kant med häktespersonalen eftersom han inte har velat rätta sig efter deras önskemål om föranmälda besök utan "bara åkt dit".

Advokaten har i dialogen med Advokatsamfundets disciplinnämnd även åberopat kvitton från inköp på häktesorten, Facebookinlägg och utdrag från sin mobiltelefonoperatör för att visa att han har befunnit sig på häktesorten de aktuella dagarna. Han hävdar att det bör handla om i vart fall cirka 15 besök på häktet, men konstaterat att häktet "inte har någon som helst kontroll på bokade alternativt ombokade besök".

Uppgifter ska vara korrekta
Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att advokaten åsidosatt sina plikter genom att inte ha ett mer ordnat underlag för sina lämnade uppgifter om sina besök på häktet. Disciplinnämnden skriver också:

"Vidare konstaterar nämnden att en domstol ska kunna utgå från att de uppgifter en advokat lämnar i en kostnadsräkning, som underlag för bedömning av ett yrkat ersättningsanspråk, är korrekta, och att advokaten har ansvar för det."

Enligt disciplinnämnden visar utredningen att advokaten har brustit i sin noggrannhet när det gäller utformningen av kostnadsräkningen för tidsspillansposten. Detta är ett "allvarligt åsidosättande av advokatplikterna" och advokaten tilldelas nu varning och 5 000 kronor i straffavgift.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

En varning! Varför inte en anmälan om försök till grovt bedrägeri och brukande av osann urkund.?
Hur länge ska vissa advokater få hålla på och salta sina räkningar. Om de fuskar med något som är så lätt att kontrollera kan man ju lätte föreställa sig hur de saltar de uppgifter som är svårare att kontrollera. Det förekommer att vissa advokaträkningar skrivs ner med flera hundratusen kronor.
Skulle någon annan hantverkare göra sammalunda skulle det nog bli helt andra efterräkningar.

Tja för att advokatsamfundet inte har till uppgift att bedriva förundersökning, nu förhåller det sig så att åklagaren har kännedom om förhållandena och därför kan välja att gå vidare med saken om han eller hon anser att det finns förutsättningar för det.

Att räkningar blir prutad med flera hundra tusen har inte med nödvändighet med saltade räkningar - även om det förekommer - att göra utan att domstolen helt enkelt bestämmer sig för att de vidtagna åtgärderna borde gått fortare. I exemplet med en hantverkare så motsvarar det att kunden säger "tja vi har kommit överens om löpande räkning, vi har kommit överens om timpriset, du har lagt ner tiden och gjort jobbet men jag tycker det blev lite dyrt så jag betalar inte hela räkningen"

Här handlar det inte om att domstolen tycker att vissa saker tagit för lång tid utan om att advokaten, utan att darra på stämman, sagt sig ha besökt sin klient 20-talet gånger medan det faktiska antalet varit 5 besök. Fem besök som vardera kostat 8 750 kronor = 43 750 kronor för dessa fem besök. Här har advokaten angivit 20 besök x 8 750 = 175 000 kronor plus mvs. Eller i klartext försökt sno åt sig 131 250 kronor extra genom att uppge falskt antal besök. Summan har beräknats på en timkostnad av 1 750 kronor
Jag har svårt att tycka annat än att han gjort ett allvarligt bedrägeriförsök och brukande av en falsk urkund.
Men precis som du säger så borde åklagaren ha åtgärdat detta genom att inleda en förundersökning.

Man har inte kunnat överbevisa honom om fusk, han har kritiserats för bristande dokumentation.
Tja, det finns ju giriga rackare i alla yrken. Det är ju ännu mer lönsamt att arbeta tex. som domare. Då är det ju mycket värre med alla rädda advokater som inte vågar eller orkar företräda sina klienter. Slöa jävlar eller rent ut sagt helknäppa. Finns också yrkesskadade advokater vilket påverkar det privata livet negativt. Finns tex. advokater som inte vågar sig utanför Stockholms innerstad. Känns extra sliskiga när de har bakåtslick. Finns också en hel del träbockar och mumifierade perukstockar i branschen.

Dags att flytta Advokatsamfundets diciplinnämnd till en extern myndighet. Advokater ska inte utreda sig själva.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.