Skip to content

Tiggeriförbudet överklagas till domstol - "regler ska inte användas mot folks obehagskänslor"

Chefsjuristen Johan Stauffer, Civil Rights Defenders, överklagar Vellinge kommuns tiggeriförbud till domstol. Foto: CRD och Berit Roald/TT

I tisdags röstade kommunfullmäktige i Vellinge igenom ett förslag om förbud mot tiggeri. Nu överklagar organisationerna Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter beslutet till domstol och hävdar att det strider mot ordningslagen, svensk grundlag och Europa-konventionen.

 

- Tiggeriförbudet orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter och bör därför upphävas, säger John Stauffer som är chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Vellinge kommuns tiggeriförbud innebär att passiv insamling av pengar på ett flertal platser inom kommunen ska vara förbjudet. Det bygger på den möjlighet som ordningslagen ger kommuner att själva fatta beslut om lokala ordningsföreskrifter - som dock inte får strida mot lagen. 

"Inte berättigat"
Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter överklagar nu gemensamt förbudet till förvaltningsrätten i Malmö. Enligt de båda organisationerna strider förbudet mot ordningslagen, Regeringsformen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Organisationerna skriver:

"En kommun får införa särskilda regler för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats men att be om pengar utgör inte en sådan ordningsstörning att förbudet är berättigat. Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter ifrågasätter hur det överhuvudtaget kan utgöra en ordningsstörning att sitta, eller stå på en plats och verbalt, eller genom en skylt, be en annan person om hjälp i form av pengar."

"Känner sig påhoppade"
Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge, Carina Wutzler (M), har motiverat tiggeriförbudet med att kommuninvånare känner sig påhoppade av dem som ber om pengar och att de upplever personerna som ett problem.

- Det har varit olika olägenheter. En del känner sig påhoppade, andra upprörs över att de utför sina personliga behov på offentliga platser, säger hon till DN. 

- Tiggeri är inte ett värdigt eller anständigt sätt att försörja sig på. Snarare upprätthåller tiggeri den nöd som de här människorna lever i. 

"Politiska syften"
Civil Rights Defenders chefsjurist Johan Stauffer anser dock inte att detta kan - eller ens får - lösas genom den möjlighet som ordningslagen ger kommuner att utfärda lokala ordningsföreskrifter:

- Syftet med ordningsregler är inte att människor ska slippa eventuella obehagskänslor de får av att konfronteras med fattigdom och utsatthet. Ordningslagen ska inte användas i politiska syften, säger John Stauffer.

Enligt de båda organisationerna kommer kommunens tiggeriförbud i praktiken främst att påverka hemlösa personer som tillhör den romska minoriteten - "vilket är diskriminerande och ett brott mot Europakonventionen samt Regeringsformen. En tillämpning av förbudet innebär även svåra gränsdragningsproblem."

- Hur går det att avgöra vem som tigger passivt och vem som på andra sätt ber om hjälp eller bara uppehåller sig i området? Förbudet innebär en överhängande risk för godtyckliga bedömningar och att romer utsätts för diskriminering, säger John Stauffer.

Fem punkter i överklagandet
Sammanfattningsvis menar Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter att tiggeriförbudet i Vellinge kommun bör upphävas eftersom det:

  • Kränker yttrandefriheten och den personliga friheten
  • Inte är nödvändigt eftersom tiggeri inte är ordningsstörande
  • Inte står i proportion till de inskränkningar av mänskliga rättigheter det innebär
  • Innebär ett gränsdragningsproblem gällande vem som omfattas av förbudet vilket kan leda till godtyckliga bedömningar
  • Är diskriminerande

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt