Skip to content

Strokedrabbad 82-åring med hjärtsvikt för svag för samhällstjänst - ska sitta i fängelse i stället

Björn Larsson Ask/TT

Den 82-årige mannen lider av hjärtsvikt och har haft tre strokes. Han har därför inte klarat av att fullfölja den samhälltjänst han dömdes till av tingsrätten förra året. Både tingsrätten och hovrätten beslutar därför att han i stället ska avtjäna ett sju månader långt fängelsestraff.

 

Den tidigare ostraffade 82-årige mannen dömdes i juni 2016 för grov smuggling till villkorlig dom förenad med 180 timmars samhällstjänst. Som alternativstraff angavs fängelse i sju månader.

Åklagaren vände sig senare till Sundsvalls tingsrätt och begärde att den villkorliga domen skulle undanröjas och att straffet i stället skulle bestämmas till sju månaders fängelse. Orsaken var att mannen "allvarligt åsidosatt sitt åliggande att utföra samhällstjänst".

Stroke tre gånger
Av frivårdens yttranden framgick att 82-åringen led av hjärtsvikt och att han vid tre tillfällen hade drabbats av stroke. Sedan mannen hade dömts hade han varit inlagd på sjukhus och haft täta besök hos sjukvården.

Enligt frivården var han så sjuklig att han inte klarade av att genomföra den utdömda samhällstjänsten.

Tingsrätten konstaterade att det normalt finns tre valmöjligheter i en situation där den dömde inte fullföljer sina ålägganden vid villkorlig dom: att besluta om varning, att besluta om viss föreskrift eller att besluta om annan påföljd.

Fängelse återstår
Tingsrätten kom fram till att 82-åringens sjukdomstillstånd innebar ett hinder mot att utföra samhällstjänst och att en varning därför inte heller skulle vara en verksam åtgärd. Tingsrätten konstaterade också att ett beslut om föreskrift inte var aktuellt och att det som då återstod var att besluta om en ny påföljd för mannen.

Eftersom det saknades läkarintyg om hans försämrade hälsa utgick tingsrätten ifrån vad som hade gällt i samband med att den ursprungliga domen hade avkunnats.

82-åringen dömdes därför till "alternativstraffet" - det vill säga sju månaders fängelse.

Skulle inte drabbas oskäligt hårt
Mannen överklagade beslutet till Hovrätten för Nedre Norrland och gav där in journalhandlingar om sitt hälsotillstånd.

Hovrätten går dock på tingsrättens linje och skriver:

"Hovrätten ifrågasätter inte att X (den dömde) lider av de sjukdomsbesvär han berättat om. Vad X berättat och vad som framgår av journalanteckningarna visar emellertid inte att hans hälsotillstånd är nedsatt i sådan grad att han skulle drabbas oskäligt hårt av att avtjäna det straff som tingsrätten har dömt ut." 

82-åringen ska därför avtjäna ett sju månader långt fängelsestraff.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Finns inte fotboja längre?

Fotboja är väl inget straff för en brottsling.

Just brottslingarna brukar välja fängelse framför elektronisk övervakning.
De som vill ha fotboja är oftast folk med jobb att sköta, barn att ta hand om m.m. De tar ett extra jobbigt straff mot att kunna behålla ett ordnat liv.

"Fotboja" går bara att använda vid straff upp till 6 månader och det är frivården, som efter ansökan av den dömde, omvandlar fängelsestraffet som rätten utdömt till en icke frihetsberövande påföljd, vilket jag kan tycka är underligt.

Det är frihetsberövande.

Du får ha överseende med "Anton" då han är juridiskt ombud. Hans verklighetsuppfattning skiljer sig markant från gängse norm (dvs vad de flesta kan vara överens om).

Jo, men fotboja är samma sak som fängelse ur tingsrättens perspektiv. Tingsrätten dömer till fängelse varefter kriminalvården kan - förutsatt att straffet är kortare än 6 månader - bestämma att den dömde ska avtjäna straffet genom att underkasta sig vissa restriktioner och ha en "fotboja".

Vid första anblick kan detta te sig som ett mycket tragiskt utfall till följd av en lagstiftning som inte är anpassad för situationer som dessa. Vid närmare eftertanke kommer dock sannolikt denna herre att få en bättre tillvaro på en klass 3 anstalt än på kommunens äldreboende.

Hur gick den "närmare eftertanken" då?

Förstår inte vad som anses konstigt med det här beslutet? Han kan inte fullfölja sin samhällstjänst, alltså blir det fängelse istället. Det blir ju betydligt bekvämare för honom. Sedan finns det kanske de som tycker att bara för att man är gammal och sjuk så ska man kunna begå brott utan påföljd. Det tycker inte jag.

Att mannen inte kunnat genomföra samhällstjänst med anledning av sitt hälsotillstånd borde de lege ferenda vara ett verkställighetshinder. Emellertid finns ingen bestämmelse om verkställighetshinder i sådana här fall och mannens anses därmed de lege lata åsidosatt sitt åliggande. Således helt korrekt avdömt.