Skip to content

Sökförbud i nya Dataskyddslagen kan hindra tillsyn - remissinstans kräver undantag

Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

"Sökningar efter känsliga personuppgifter måste kunna göras i tillsynsobjektens datasystem." Det skriver Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden i sitt remissvar om Dataskyddslag. Nämnden vill därför ha ett undantag infört i lagen.

 

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden ifrågasätter utformningen av det föreslagna sökförbudet avseende känsliga personuppgifter i förslaget till ny Dataskyddslag.

Framför allt anser nämnden att förslaget kan hindra nämnden från att fullgöra sina tillsynsuppgifter där man måste kunna söka efter känsliga uppgifter i brottsbekämpande myndigheters register. Nämnden vill därför att man inför ett undantag i lagstiftningen för just nämndens tillsynsverksamhet.

Hindrar användning
Man ifrågasätter också sökförbudets utformning i övrigt och konstaterar att "enligt ordalydelse förhindras i praktiken all användning av sökbegrepp eftersom det på förhand är svårt att veta om sökningen kommer att avslöja någon känslig personuppgift".

Inskränker registervård
Syftet med ett sökförbud torde enligt nämnden vara att "förhindra sammanställningar av känsliga personuppgifter och kartläggningar av personer på grundval av uppgifter om exempelvis etnicitet eller politiska åsikter". Detta blir dock inte effekten av nuvarande lagförslag enligt nämnden.

Även den registervård som behövs inom de flesta myndigheter riskerar att inskränkas "varför ett undantag för registervårdande sökningar bör regleras centralt" enligt nämden.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt