Skip to content

Säpos rekryteringar kan bryta mot lagen - ny studie i arbetsrätt vid universitetet

Foto: Ole Martin Wold/NTB/TT

Anställningar som inte utannonseras och till-sättningar som inte offentliggörs. Det är två av de arbetsrättsliga brister hos Säkerhetspolisen som pekas ut i en uppsats från juridiska institutionen vid Stockholms Universitet - skriven av säkerhets-polisen Mikael Sjöstedt.

 

Mikael Sjöstedt - polis och ordförande för Polisförbundets medlemmar hos Säpo - har riktat in sin på Säpos rekrytering av livvakter, i sin arbetsrättsliga studie, rapporterar Polistidningen.

Enligt Mikael Sjöstedt har Säkerhetspolisen "en stor utvecklingspotential när det gäller att följa gällande arbetsrättlig lagstiftning med annonsering av lediga tidsbegränsade anställningar och information om tillsättningar, samt skapa strukturer och rutiner internt runt detta."

Tjänstlediga från polisen
Han konstaterar att en stor del av polispersonalen i form av spanare och livvakter vid Säkerhetspolisen, är tidsbegränsat anställda med en samtidig tjänstledighet från grundanställningen vid Polismyndigheten.

Han tar avstamp i det stora behovet av att rekrytera livvakter samtidigt som många av livvakterna inte får sin tidsbegränsade anställning förlängd, trots att de själva vill.

Många av Säpo:s tidsbegränsade anställningar annonseras dock aldrig ut och de formella anställningsbesluten offentliggörs inte. Mikael Sjöstedt påpekar dock att just livvakterna vid Säpo är "publika" och inte hemliga.

"Strider mot lagen"
Den enda gången som det sker någon typ av "utannonsering" är när man vill att folk ska ansöka till själva livvaktsutbildningen. 

Detta strider enligt Mikael Sjöstedt mot gällande lagstiftning och hindrar också sökanden från att kunna överklaga anställningsbesluten.

Samtidigt finns det en del sekretess kring anställningar på Säpo vilket påverkar hur anställningar hanteras.

Ingen har överklagat
De tidsbegränsade anställningskontrakten löper ofta på fem år och man måste uppfylla vissa krav för att kunna fortsätta. Detta gör enligt Sjöstedt att "folk är rädda att ses som obekväma" och därmed riskera att inte få förlängt.

Hittills har ingen vänt sig till Statens överklagandenämnd för att få en tjänstetillsättning prövad efter att de nekats förlängning, rapporterar Polistidningen.

Säkerhetspolisen har avböjt att kommentera Mikael Sjöstedts uppsats.

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt