Skip to content

Så funkar "europeiska företagsråd" i svenska storbolag - ny avhandling visar starkt inflytande

Rasmus Hästbacka. Foto: Sofia Strömgren

Arbetstagarinflytandet kan vara starkt inom vissa områden när stora svenska företag tillämpar EU:s regler om så kallade "europeiska företagsråd". Det visar en avhandling från Umeå universitet.

 

Rasmus Hästbacka har i sin forskning undersökt hur arbetstagarinflytandet ser ut i multinationella koncerner med säte i Sverige.

Hans licentiatavhandling har titeln ”Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner”. 

- Avhandlingen visar att arbetstagarinflytandet är starkt i frågor om arbetsmiljö, omorganiseringar och chefstillsättningar. Inflytandet är svagare i situationer då produktion omlokaliseras över nationsgränserna, säger han i en kommentar om sin avhandling.

Avhandlingen undersöker alltså EU:s regler om europeiska företagsråd som är organ för arbetstagarinflytande inom multinationella koncerner.

Undersökningen omfattar både reglernas innehåll och deras praktiska betydelse i tre koncerner inom branscherna vård, verkstad och finans.

Studien bygger på intervjuer med både arbetstagar- och arbetsgivarföreträdare.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt