Skip to content

Risk för "dold kameraövervakning" om polisen får undantag - JO kritisk till lagförslag om drönare

Foto: Heiko Junge/NTB/TT

Ett undantag för kamerövervakning med drönare för polisen och Säpo kan handla om "dold" kameraövervakning. Det anser JO som vill att sådan övervakning ska kombineras med en informationsplikt för myndigheterna.

 

Regeringens förslag om en ny lag för kameraövevakning är ute på remiss. Bakgrunden är EU:s dataskyddsreform som innebär att det krävs stora ändringar av den svenska lagstiftningen på området för kameraövervakning.

Undantaget handlar om att "en upplysning om kamerabevakning" inte ska behöva lämnas bland annat vid bevakning med till exempel drönare som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen bedriver när gäller allvarlig brottslighet.

Fler rättssäkerhetsgarantier
Undantaget gäller "brådskande fall där det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom på en viss plats".

Justitieombudsmannen Cecilila Renfors har synpunkter på det föreslagna undantaget och pekar på att det i praktiken kan bli fråga om "dold" kameraövervakning. JO vill se rättssäkerhetsgarantier för att undantaget bara ska användas i de situationer som det är avsett för.

JO föreslår en skyldighet för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tillfällen man har använt undantaget.

Finns redan regler
JO framhåller att det redan finns regler om hemlig kameraövervakning som gör det möjligt att att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott.

JO pekar också på att utredningen inte har beskrivit närmare vilka behov som polisen egentligen har av att kunna göra undantag och att det inte heller framgår hur undantaget förhåller sig till den lagstiftning som redan finns om hemlig kameraövervakning.

Inget om skadeståndsanspråk
Justitiekanslern Anna Skarhed konstaterar för sin del att det inte finns något i förslaget om att JK ska pröva skadeståndsanspråk som grundar sig på överträdelser av den nya kamerabevakningslagen.

Enlig JK kan det behövas en övergångsbestämmelse som pekar ut JK som behörig myndighet "även för anspråk enligt den upphävda kameraövervakningslagen".

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt