Skip to content

Riksrevisionen granskar militärregionstaber - ska undersöka om de "löser sina huvuduppgifter"

Foto: Johan Nilsson/TT

Militärregionstaber skulle öka det svenska försvarets operativa förmåga. Nu ska Riksrevisionen granska resultatet.

 

Sedan i januari 2013 pågår ett förändringsarbete inom det svenska totalförsvarets organisation. Detta för att man bättre ska kunna möta det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.

Operativ förmåga
Som ett led i arbetet infördes så kallade "militärregionstaber" och tanken var att de skulle öka Försvarsmaktens operativa förmåga samt stärka samverkan mellan totalförsvarets civila och militära delar.

Granska deras roll
Nu ska Riksrevision granska militärregionernas roll och ansvar för att utreda huruvida militärregionstaberna faktiskt löser sina "huvuduppgifter" och om arbetet sker på ett "effektivt och ändamålsenligt sätt".

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt