Skip to content

"Regeringen bryter mot grundlagen" - därför sågar lagrådet planerna på skärpta straff för vapenbrott

Justitieminister Morgan Johansson (S) och hans departement får svidande kritik av lagrådet. Foto: Adam Ihse/TT

För kort remisstid, komplicerade frågor och bristande analyser gör att lagförslaget om skärpta straff för grova vapenbrott inte lever upp till den svenska grundlagens krav. Det konstaterar lagrådet och underkänner därmed regeringens planer helt.

 

Justitiedepartementet har gjort ett dåligt jobb och regeringen har inte gett remissinstanserna tillräckligt med tid.

Det är kontentan av lagrådets beslut om att underkänna regeringens förslag om skärpta straff för vapenbrott med skjutvapen och handgranater som skulle träda ikraft vid årsskiftet.

Förslaget handlar om att justera straffskalorna så att de skyldiga i princip alltid ska kunna häktas och dömas till minst två års fängelse.

Regeringen går emot lagrådet
Justitieminister Morgan Johansson anser att lagrådet är för "formella" och planerar att lägga fram förslaget i riksdagen ändå.

Han säger i en kommentar till Sveriges Radio att det är "angeläget och viktigt att få stopp på skjutningarna" och att lagförslaget "är en väsentlig del av det".

Underkänner beredningsarbetet
Departementspromemorian som ligger till grund för lagförslaget har tagits fram inom Justitiedepartementet. Promemorian får hård kritik av lagrådet som underkänner beredningsarbetet.

Lagrådet pekar på att remissinstanserna har haft mindre än en månad på sig att lämna synpunkter och att lagförslaget landat hos dem strax före sommarsemestrarna.

Förslagen är dessutom "långt ifrån okomplicerade" och "innebörden och konsekvenserna av förslagen" har inte redovisats tillräckligt, enligt lagrådet.

"Inte ligga till grund för lagstiftning"
Det har inte heller funnits någon förklaring till varför det var så bråttom genomföra de föreslagna straffskärpningarna.

Lagrådet påpekar att det krävs "alldeles särskilda skäl" för att man ska "godta en avvikelse från det gängse beredningskravet med en så kort remisstid". Några sådan skäl har dock inte redovisats. 

Promemorian är "inte godtagbar", konstaterar lagrådet, eftersom den inte uppfyller regeringsformens beredningskrav. Den kan därför "inte ligga till grund för lagstiftning".

Lagrådet avstyrker därmed förslaget.

Fängelse i minst två år
I lagrådsremissen föreslås att straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ändras från fängelse i lägst ett år och högst fyra år till fängelse i lägst två år och högst fem år.

Vidare föreslås att minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Slutligen föreslås att straffmaximum för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt