Skip to content

Postnord slarvade bort inkassobrev - juristbyrå ska strykas ur Kronofogdens register

Foto: Tomas Oneborg/TT

Juristbyrån registrerades i Kronofogdens databas för betalningsföreläggande - trots att man inte hade mottagit något krav från inkassobolaget. Kammarrätten slår nu fast att det finns bevis för att brevet försvunnit i Postnords hantering och att Kronofogden ska ändra uppgifterna i sitt register.

 

Inkassobolaget lämnade in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten i november 2015.

Ärendet gällde en fordran från Bolagsverket mot en juristbyrå och Kronofogden registrerade detta i sin betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas.

Krävde ändring
Juristbyrån motsatte sig dock betalningsföreläggandet och begärde att Kronofogden skulle ändra uppgifterna i databasen eftersom de var felaktiga.

Efter att Kronofogdemyndigheten vägrat rättelse överklagade juristbyrån beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Juristbyrån pekade på att det var Postnords felaktiga posthantering som hade lett till att bolaget aldrig hade nåtts av det ursprungliga inkassokrav som hade skickats från inkassobolaget.

Inte felaktiga
Förvaltningsrätten ansåg att uppgifterna var korrekta när de registrerades i Kronofogdemyndighetens databas eftersom det vid denna tidpunkt de facto fanns en indrivningsbar fordran mot bolaget. Uppgifterna kunde därför inte tas bort med hänvisning till att de var felaktiga.

Förvaltningsrätten ansåg inte ens att juristbyrån hade bevisat att uppgifterna var missvisande.

Postnord medger tänkbart fel
Att juristbyrån hade inhämtat ett intyg från Postnord ansåg förvaltningsrätten inte var tillräckligt för att bolaget skulle kunna få uppgifterna rättade hos Kronofogden.

Förvaltningsrätten skrev:

"Av de skrivelser från Postnord som bolaget åberopat som stödbevisning framgår följande: Det kan ha blivit fel vid sorteringen av bolagets postbox. Detta på grund av att Postnord under oktober till december 2015 förberedde sig på att stänga sitt företagscenter och låta en extern leverantör ta över. Under den tiden är det därför möjligt att det kan ha blivit fel i sorteringen på grund av inkörningsproblem." 

Förvaltningsrätten pekade på att beviskraven måste ställas högre än så och avslog därför juristbyråns överklagande.

Ger stöd för påstående
Juristbyrån överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu river upp förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten skriver:

"Kammarrätten anser att den av bolaget åberopade bevisningen i form av intyg från Postnord, i vilka anges att det under den tid då inkassokravet ska ha skickats kan ha blivit fel i sorteringen av bolagets postbox, ger stöd för bolagets påstående att bolaget inte före ansökan om betalningsföreläggande hade nåtts av någon betalningsuppmaning." 

Kammarrätten pekar särskilt på att inkassobolaget uppger att ett enda kravbrev hade skickats.

Uppgifterna i Kronofogdens databas ska därför ändras.

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Hade det istället handlat om en skuld till staten hade man totalt struntat i huruvida brev kommit bort í posthanteringen eller inte. Eller ens om det aldrig skickats, t.ex. på grund av tekniskt fel hos myndigheten ifråga.
Det hade dessutom blivit en regelrätt betalningsanmärkning i kreditupplysningar ("Restföring") och inte bara en notering om ansökan.
Alla fordringsägare är lika, men vissa är mer lika än andra...

Vad pratar du om? Enligt artikeln var det ju fråga om en skuld till staten. Fordringsägaren var Bolagsverket, en statlig förvaltningsmyndighet.

Jag och min kollega driver var sitt bokföringsbyrå, vi har ju haft enorma problem med posten. Har skickat årsredovisningar till Bolagsverket som har aldrig kommit fram och konsekvensen blev 5000 kr i straffavgift för våra företagare. Samma sak hände när vi har skickat deklarationer både för företag och privatkunder, åter igen blev det straffavgifter på 6200 kr per företag. Tyvärr varken Skatteverket eller Bolagsverket tror varken på oss som byrå, eller dem företagare som blev drabbade! För oss på byrån är det ett katastrof eftersom klienterna givetvis kräver ersättning för dem avgifterna som posten borde betala. Har försökt att skicka faktura till posten, men detta bestreds med motivering att vi borde ha tecknat försäkring, och detta ingår inte i deras ansvar att brev ska nå fram. Någon ändring måste komma till. Ingen verkar vara ansvarig för något. Inte posten, eller Tele och Poststyrelsen. Detta var så jobbigt att även P4 Stockholm har uppmärksammat detta i en reportage hos oss. Vårt kontor ligger i Järfälla, och Norsborg.

Du har säkerligen rätt men istället för att slåss mot väderkvarnar föreslår jag att teckna försäkring.

När jag köper ett frimärke och klistrar på ett kuvert, då har jag köpt en tjänst, som Postnord tillhandahåller!
Rekommenderat brev går ej att skickas till myndigheter för att dem tar inte emot !
Men eftersom numera finns en dom, Kommer jag att bestrida alla straffavgifter med hänvisning till detta.

Har en klient som - när breven inte verkade komma fram efter koll med adressaten - med några veckors mellanrum skickat ett likalydande brev till mottagaren. Till slut fick klienten anlita kurirpost för att försäkra sig om att brevet verkligen överlämnades. När vi kollade med adressaten/mottagande företag visade det sig att de haft mycket problem med Postnord såväl när det gällde av företaget avsänd post som till företaget sänd post! Skandal.