Skip to content

Obligatorisk häktning för vapeninnehav "kraftfull åtgärd för att öka säkerheten på gatorna"

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill öka möjligheten till häktning för grova vapenbrott. Foto: Johans Nilsson/TT och Björn Lindgren/TT

Regeringen vill skärpa straffen för grovt vapen-brott. I praktiken innebär förslaget att man inför obligatorisk häktning för den som grips med ett skarpladdat vapen eller en handgranat - någonting som enligt regeringen ska öka säkerheten på gatorna. 

 

I det lagförslag som regeringen har lämnat till lagrådet föreslår man att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor - från fängelse i ett år till fängelse i två år. 

Minimistraffen för de "synnerligen grova" brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år.

Om minimistraffen skärps från ett till två år kommer personer som grips med skarpladdade vapen eller handgranater som grundregel alltid att bli häktade enligt principen om så kallad obligastoriskt häktning.

Detta innebär också att polis och åklagare kan få tillgång till andra tvångsmedel så som till exempel hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

- Den som grips med ett skarpladdat vapen eller en handgranat ska i princip alltid häktas och dömas till minst två års fängelse, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

- Att göra det enklare att få personer som bär på dessa vapen häktade är en kraftfull åtgärd som ökar säkerheten på våra gator.

Straffskärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt