Skip to content

Nya regler över en natt - Brexits effekter på svenskt handelsutbyte måste klarläggas

Foto: Matt Dunham/AP

Brexit kan komma att få konsekvenser för tekniska regler på varuområdet. Den svenska regeringen ger nu Swedac i uppdrag att analysera de regler - som i värsta fall kan komma att träda i kraft över en natt. 

 

Regeringen ger styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att analysera vilken påverkan Brexit - alltså Storbritanniens utträde ur EU - kan komma att ha på tillämpningen av tekniska regler på varuområdet.

Ny situation för företagare
Anledningen till uppdraget är att Brexit kan medföra en helt ny situation för alla företagare som handlar med Storbritannien om EU och Storbritannien inte kan komma överens om ett nytt regelverk.

Till exempel kan produkter som exporteras från Sverige komma att omfattas av nya brittiska regler samtidigt som importerade brittiska produkter som tidigare har ansetts uppfyllt EU:s krav, komma att behöva kontrolleras igen inom EU.

Onödigt krångel?
- Vi ska göra vårt bästa för att se till att svenska företag inte drabbas av onödigt krångel och administration när Storbritannien lämnar EU, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

- Vi ska vara väl förberedda för att effektivt kunna ta tillvara på våra intressen i Brexit-förhandlingarna.

I dagsläget bygger EU:s fria varurörlighet på att en vara som är godkänd inom ett land i EU kan cirkulera fritt inom hela EU.

Istället uppställs andra krav på produkter som förs in från länder utanför unionen, regler som kan beröra allt från hur en viss produkt får vara utformad till hur en vara ska prövas och godkännas innan den får säljas i unionen.

Främja export
I uppdraget ingår även att Swedac ska analysera hur ackreditering tillsammans med standardisering ska kunna användas för att främja svensk export.

Uppdraget om Brexit ska redovisas senast den 1 december 2017 och uppdraget kopplat till exportstrategin ska redovisas senast den 30 mars 2018.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt