Skip to content

Nya krav ska skydda våra pensioner - FI föreslår nivåer för pensionsföretagens buffertar

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Det kan bli två olika nivåer för kapitalkrav på tjänstepensionsföretag. Finansinspektionen föreslår ett schablonmässigt minimikrav och ett riskkänsligt krav som buffert för att säkra svenskarnas pensionspengar.

 

Finansinspektionen (FI) har lämnat ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Förslaget ska enligt FI "ge fullgott skydd" för konsumenterna och samtidigt möjliggöra en "effektiv förvaltning" av tjänstepensioner.

Bakgrunden är krav från EU som gör att regering vill ha en reglering för en ny typ av företag som ska kallas "tjänstepensionsföretag" som enbart tillhandahåller tjänstepensionsförmåner.

"Förstärkt solvensreglering"
EU-regelverket ska även kompletteras med en så kallad "förstärkt solvensreglering" för att skydda pensionspengarna. Det måste därför införas "nationellt utformade kapitalkravsregler för tjänstepensionsföretag" och FI har fått i uppdrag att ta fram dessa.

Kapitalkravet i FI:s förslag består av två delar - ett schablonmässigt minimikrav och ett riskkänsligt krav.

Hotad förmåga
Det schablonmässiga kravet sätter en miniminivå som när det inte är uppfyllt visar att företagets förmåga att fullgöra sina åtaganden är hotad. Det riskkänsliga kravet är alltid högre än det schablonmässiga. Det ger en ytterligare buffert mot förluster enligt FI.

Om kapitalbasen understiger det riskkänsliga kapitalkravet ska företaget upprätta en åtgärdsplan och överlämna den till FI för godkännande.

Omfattas av minimikrav
Flertalet av de företag som kommer att tillämpa den nya regleringen för tjänstepensionsföretag omfattas i dag av ett minimikapitalkrav, den så kallade solvensmarginalen. Dessa företag ska också tillämpa FI:s riskkänsliga tillsynsverktyg, det så kallade trafikljusmodellen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt