Skip to content

Nödvärnsexcess när provocerad tonåring med ADHD slog tillbaka - frias från misshandel

Foto: Jessica Gow/TT

16-åringen knuffade och slog en annan pojke i skolan efter att denne dragit undan stolen för honom. Hovrätten instämmer nu i tingsrättens bedömning och frikänner 16-åringen på grund av nödvärn och "svårigheter med impulsivitet".

 

Den idag 16-årige pojken åtalades vid Sundsvalls tingsrätt för misshandel efter att han enligt åtalet knuffat en annan pojke och sedan gett honom flera knytnävsslag i huvudet samt lyft upp och kastat ned honom flera gånger i golvet. Händelsen inträffade i ett grupprum på en skola i Timrå förra våren.

Drog undan stolen
16-åringen har diagnosen ADHD och både tingsrätten och hovrätten konstaterar att handgripligheterna inleddes med att den andra pojken drog undan stolen för 16-åringen så att denna trillade i golvet. När det gällde vad som sedan hade utspelat sig gick uppgifterna dock isär.

Tingsrätten konstaterade det saknades dokumentation av pojkens skador och att det hade gått lång tid innan pojkarna faktiskt hade förhörts om händelsen. Det var enligt tingsrättene inte klarlagt att 16-åringen hade lyft upp och kastat ned den andre pojken i golvet eller att han tilldelat honom mer än ett knytnävsslag.

Inte försvarligt med knytnävsslag
Även hovrätten för Nedre Norrland ansluter sig till den bedömningen av händelsen. Hovrätten konstaterar också att 16-åringen har befunnit sig i en nödvärnssituation men att knytnävsslaget mot ansiktet inte faller inom vad som anses försvarligt.

Domstolen konstaterar dock att det har varit fråga om ett snabbt händelseförlopp och att den andre pojken fortsatt sitt angrepp genom att ge 16-åringen en örfil.

"Svårligen kunnat besinna sig" 
Hovrätten beaktar även 16-åringens funktionsnedsättning i form av en ADHD-diagnos och konstaterar att pojken befann sig i en situation där han "svårligen kunnat besinna sig" och att han därför ska frikännas från åtalet för misshandel med hänsyn till så kallad nödvärnsexcess.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Litet oroväckande är det allt...ADHD - med de typiska symptom som vanligen kännetecknar denna diagnos - förefaller bli vanligare i takt med att fler ö h t blir föremål för utredning och får diagnosen. Många är begåvade och klarar ett vardagligt liv väl men bl a just detta med en mer eller mindre svårtyglad impulskontroll kan i vissa situationer få ödesdigra konsekvenser vilka inte utan vidare torde kunna "ursäktas och/eller ansvarsbefrias" med hänvisning till nödvärnsexcess. När det gäller den här typen av neuropsykiatriska diagnoser torde det nog finnas forskningsutrymme för att närmare belysa även olika straffrättsliga implikationer/relationer.

Man kan åtminstone inte i ena läget hävda att diagnosen inte innebär något problem för interaktion i samhället och i det andra läget hävda diagnosen som ursäkt för våld.

Här skulle jag dock se det som ett nödvärnsfall oavsett diagnos. Att dra undan stolen för någon så att denne riskerar att falla, eller t.o.m. faller, baklänges är förknippat med ungefär lika stora risker som att slå någon på käften.

Rättsväsendets svårigheter att hålla sig till befintlig lagstiftning och tolka inblandade handlingar neutralt i förhållande till lagen är ett avsevärt problem även utan psykiatriska diagnoser inblandade.

Han ska väl inte behöva ha ADHD för att frikännas för det här. Hur gick det i åtalet mot den andre pojken?

När vissa kommer till slutenvård inom. Psykiatrin, så tycker de att de är psykiskt sjuka och det är en "frisedel" att slå personal samt möbler. Dessa kan då ha just ADHD. men även annan diagnos.
Väl ute i samhället så gör de inte så... Vissa av dem säger även: jag är psykiskt sjuk, jag får göra såhär. ???
Denna nämnda diagnos har ingen direkt koppling till att tappa fattning och slå. Däremot så slår många av dem om de blivit illa/respektlöst behandlad under flertalet gånger. Men vem vill inte slå tillbaka då.