Skip to content

Nämndemän avstängda från domstol i Stockholm - kan ha meddelat olaglig dom

Foto: Henrik Montgomery/TT

Tre nämndemän har stängts av från Förvaltnings-rätten i Stockholm efter att de vägrat utvisa ett äldre par till Grekland. Nämndemännen utreds för tjänstefel av JO eftersom domen de meddelade kan strida mot svensk lag.

 

Det var i våras som de tre nämndemännen deltog i ett avgörande i Migrationsdomstolen vid förvaltningsrätten i Stockholm.

När rätten skulle fatta beslut gick nämndemännen emot domaren och beslutade att ett äldre par från Grekland skulle beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. De ansåg att det var likställt med tortyr att utvisa det sjukdomsdrabbade paret. Det rapporterar Aftonbladet och Sveriges Radio (SR).

Domaren i målet ansåg att det skulle strida mot svensk lag att ge paret uppehållstillstånd.

Utreds för tjänstefel
Nämndemännen utreds enligt Aftonbladet och SR sedan i somras för tjänstefel. Förundersökningen leds av Justitieombudsmannen (JO) tillsammans med en åklagare från Särskilda åklagarkammaren och poliser från Särskilda utredningar.

Christian Groth, tillförordnad lagman vid förvaltningsrätten i Stockholm, beslutade i somras att stänga av nämndemännen.

- Vi fick kunskap om att det pågår en förundersökning mot tre av våra nämndemän och då säger våra regler att nämndemannadomare som är föremål för föremål för förundersökning normalt sett ska stängas av från vidare tjänstgöring under utredningstiden, säger Groth till SR.

Förnekar brott
Enligt advokaten Mikael Westerlund som företräder en av nämndemännen förnekar denne brott. Enligt advokaten har hans klient uppfattat att man "kommit fram till en slutsats som hon har uppfattat är förenlig med den lagstiftning som har varit gällande". Det skriver SR.

Enligt SR står det i domen att man ansett att bedömningen har följt Europakonventionen och att man varit medveten om att beslutet stred mot svensk lag.

Domaren ska i sin skiljaktiga mening ha konstaterat att avgörandet stred mot svensk lag och mot domareden.

Migrationsverket ska ha överklagat domen till migrationsöverdomstolen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt