Skip to content

Moderaternas förbud mot tiggeri en "rättsteknisk mardröm" - ris och ros från professorn

Mårten Schultz, professor i civilrätt, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: Malin Hoelstad/TT och Lars Schröder/TT.

Moderaternas förslag om att kriminalisera tiggeri är en "rättsteknisk mardröm". Det anser professorn i civilrätt, Mårten Schultz, som dock ger tummen upp för vissa delar av Moderaternas kriminalpolitiska program.

 

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobés presentation av det kriminalpolitiska programmet gäller en rad rättsfrågor som partiet satsar på inför valåret - bland annat hårdare straff, en "gängbestämmelse" och förbud mot tiggeri.

- Sverige har alltför länge varit passivt inför utvecklingen med kriminella som flyttar fram sina positioner och ökad otrygghet, säger Tomas Tobé.

"Lag och ordning ska upprätthållas"
Han framhåller också att "fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff" och att "lag och ordning ska upprätthållas i hela landet".

Moderaternas kriminalpolitiska program innehåller bland annat: 

  • Minst 5 000 fler poliser och minst 5 000 fler civilanställda inom svensk polis senast år 2025. 
  • Dagens form av mängdrabatt tas bort och ersätts med en särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar (gängbestämmelse). 
  • Straffen ska också skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
  • Det brottsförebyggande innehållet i Kriminalvården ska förstärkas och särskilda insatser för unga ska genomföras.
  • Man vill öka den polisiära närvaron i utsatta områden och satsa mot narkotikabrott samt införa "zonförbud" och "trygghetskameror".
  • Man vill införa ett nationellt förbud mot tiggeri som innebär att aktiv och passiv insamling av pengar kriminaliseras.

Ris och ros från professorn
Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, har läst programmet och kommenterar det i en kolumn i Svenska Dagbladet:

"Man vill se över lagen om kränkande fotografering, som tar sikte exempelvis på när någon smygfilmar någon annan i duschen. Det är välkommet. Den nuvarande lagstiftningen har lett till vissa orimliga domar. Det är vidare glädjande med ett ökat fokus på brottsoffer och att M vill ta ett samlat grepp på IT-brottslighet."

Mårten Schultz är dock principiell motståndare till Moderaternas förslag om att kriminalisera tiggeri:

"Staten ska inte förhindra människors frihet om det inte är nödvändigt för att förhindra dem från att skada eller kränka andra."

Likabehandling enligt grundlagen?
Enligt det moderata förslaget ska ideella organisationer som i dag har en insamlingsverksamhet kunna få tillstånd för sina insamlingar - till exempel Frälsningsarmén eller Röda korset. Mårten Schultz skriver:

"Hur ska tillståndshanteringen kunna särskilja Rädda Barnen från en nystartad organisation av organiserade tiggare utan att komma i konflikt med grundlagens krav på likabehandling?"

Mårten Schultz kallar detta för en "rättsteknisk mardröm" i sin kolumn i SvD.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt