Skip to content

Maria Ågren avskedas av Statens ansvarsnämnd - "har grovt åsidosatt sina åtaganden"

Fredrik Wersäll, ordförande i Statens ansvarsnämnd, och Maria Ågren, avskedad generaldirektör. Foto: Bertil Ericson/TT och Lars Persson/TT och

Transportstyrelsens förra generaldirektör Maria Ågren avsattes först av regeringen från sin tjänst som chef för Transportstyrelsen. Idag beslutade Statens ansvarsnämnd att hon även ska avskedas från sin "generalla" anställning hos staten.

 

- Hon har gjort avsteg från gällande lagstiftning och det bedömer vi vara så allvarligt att det innebär ett grovt åsidosättande från vad som gäller för hennes anställning, säger Fredrik Wersäll, ordförande i statens ansvarsnämnd, till TT.

Maria Ågren har tagit strid för att få behålla sin anställning och hävdar att det inte föreligger någon grund för avsked.

"Grovt åsidosättande"
Statens ansvarsnämnd konstaterade dock idag att det finns grund för avsked. Nämnden meddelar att Maria Ågren avskedas från sin anställning i Regeringskansliet med motiveringen att hon ”grovt åsidosatt sina åtaganden mot regeringen” som grund för avsked.

I en skriftlig kommentar till TT säger Maria Ågren:

"Regeringen har valt att pröva om mitt tidigare agerande i Transportstyrelsen är skäl för avsked. Nu har Statens ansvarsnämnd beslutat att jag ska avskedas. Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag istället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering."

70 000 i böter
Maria Ågren avsattes som generaldirektör för Transportstyrelsen i slutet av januari med motiveringen att det fanns olika syn på hur arbetet på myndigheten ska bedrivas.

I efterhand har det avslöjats orsaken egentligen var att Ågren delgivits misstanke om brott i samband myndighetens upphandling av IT-verksamheten - någontings som slutade med 70 000 kronor i böter.  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

15 comments

"Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten."
Nu ska Ågren inte vara ledsen om det inte blir så-hela den socialdemokratiska rörelsen kommer säkert att välkomna henne och hennes gedigna kompetens med öppna armar och låta henne landa mjukt och välja och vraka bland tjänster som kan motsvara hennes kvalifikationer och livsmål.

Kanske hon kan bli ny rikspolischef? Har hört den gamla sitter löst och man behöver tydligen inte ha polisiär bakgrund för att kunna bli rikspolischef.

Rikspolischef o Riksåklagare

Dessa jobb är egentligen inga polis- eller åklagarjobb.

Det är domarjobb - det ser man om man tittar på tillsättningarna historskt

En arbetsrättslig fråga: Ågren har sparkats från tjänsten som gen.dir för Transportstyrelsen. Så får hon ny tjänst i Regeringskansliet. Nu avskedas hon från den tjänsten utan att ha gjort något fel där. I rubriken ovan talas om hennes "generella" anställning. Vad är det för en figur? Får det gå till så? Kanske kan Ågren vinna framgång med en talan i domstol om ogiltigförklaring av Ansvarsnämndens avskedande?

Det är rätt vedertaget att när en anställd har begått brott i tjänsten så kan man avvakta med arbetsrättsligt ingripande tills brottmålet har prövats. Därför går det att reagera på strafföreläggandet. Men det är ju inte säkert att sista ordet är sagt i saken. Hon kanske står på sig.

Mystiskt? Ågren är ju inte mer inkompetent än 90% av andra politiskt tillsatta chefer och politruker?

Knuten ligger nog i valet från Ågrens sida att slippa risken för långvarigt fängelsestraff för sitt allvarliga brott mot rikets säkerhet, genom att acceptera ett politiskt beordrat strafföreläggande som sedan omöjliggör ett åtal i domstol.

Regeringen kunde tydligen övertyga nån åklagare om "riktigheten" med ett strafföreläggande, men hade (förhoppningsvis) inte kunnat styra en resa genom domstolarna i ett brottmål.

Baksidan för Ågren, var ju att hon därmed erkände att hon begått brottet, vilket gjorde det enkelt för ansvarsnämnden att fälla henne.

Maktens korridorer är vedervärdiga, men det borde Ågren ha vetat innan hon accepterade dess fördelar, en vanligtvis mycket behaglig och överbetald resa, även för de utan kompetens för uppdraget.

Vadå "gjorde det enkelt för ansvarsnämnden att fälla henne"? Det var just det som det inte var enligt vad Wersäll uttryckt i intervjuer. Kruxet var att hon blivit omplacerad till en ny tjänst i vilken hon inte begått några misstag. Wersäll skall dock ha ett erkännande för att han uppmuntrar henne att väcka talan i Arbetsdomstolen om ogiltigförklaring av avskedandet. Kruxet är att om ansvarsnämndens beslut, som jag inte läst, är välmotiverat har Arbetsdomstolen säkert svårt att gå emot nämnden som genom sin sammansättning besitter mycket hög kompetens.

Inte enda sättet att se ärendet på.

Regeringen har omplacerat Ågren i avvaktan på utslaget i nämnden. Det är inte en ny tjänst hon fått, det är samma tjänst med omplacering av avvaktan på rättsligt utslag.

OM AD kommer fram till att det ÄR en ny tjänst hon blivit anställd i stället, begriper jag INTE nämndens beslut? ett fel i den första tjänsten, kan ju inte gärna vara grund för ett avskedande från den andra?

Den som lever får se. Min fråga kvarstår. VARFÖR ger man sig på just Ågrens inkompetens? Den statliga förvaltningen är ju helt översvämmad av inkompetens.

Att ha Ågren, har fått en ny innebörd!

Hela denna affär är politik i grund och botten och inte juridik över huvud taget, 70k kr är symbolik, inge fängelse för att ha röjt outsourcat skiten till Serber, hela regeringen sitter kvar, en enda lång räcka av maktfullkomlighet från rättssystemet, politiker och alla som
bidragit till skiten.

Ågren å sin sida hade inbillat sig själv att eftersom jag är socialist prostituerad så kan jag göra vadsomhelst och mina partikamrater(socialist kommunisterna) kommer att rädda mig!

Ack vad det sket sig för i klassisk kommunist socialistisk stil så är det bekvämare
att göra sig av med en socialist i periferin än att ens tänka tanken att rannsaka sig
själva för socialister kan ju aldrig göra fel, korruption inom socialist partiet?
Nä men det är inte möjligt, vi är ju självutnämda helgon!

Ponera att vilken person som helst hade gjort det Maria Ågren gjort sig skyldig till, ( utsatt svenska folket för säkerhetsrisk) hade den personen fått högre lön, högre befattning , ej blivit avskedad? Får hon dessutom extra betalt (bonus) så vad ger det för signaler till samhället? Att ju mer kriminell du är desto mer pengar tjänar du?
Nej, inför mycket mer av personligt ansvar och när man misslyckats ska man INTE få extra betalt utan snarare stå med skammen och gå till Arbetsförmedlingen och söka jobb.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.