Skip to content

Maria Ågren avskedas av Statens ansvarsnämnd - "har grovt åsidosatt sina åtaganden"

Fredrik Wersäll, ordförande i Statens ansvarsnämnd, och Maria Ågren, avskedad generaldirektör. Foto: Bertil Ericson/TT och Lars Persson/TT och

Transportstyrelsens förra generaldirektör Maria Ågren avsattes först av regeringen från sin tjänst som chef för Transportstyrelsen. Idag beslutade Statens ansvarsnämnd att hon även ska avskedas från sin "generalla" anställning hos staten.

 

- Hon har gjort avsteg från gällande lagstiftning och det bedömer vi vara så allvarligt att det innebär ett grovt åsidosättande från vad som gäller för hennes anställning, säger Fredrik Wersäll, ordförande i statens ansvarsnämnd, till TT.

Maria Ågren har tagit strid för att få behålla sin anställning och hävdar att det inte föreligger någon grund för avsked.

"Grovt åsidosättande"
Statens ansvarsnämnd konstaterade dock idag att det finns grund för avsked. Nämnden meddelar att Maria Ågren avskedas från sin anställning i Regeringskansliet med motiveringen att hon ”grovt åsidosatt sina åtaganden mot regeringen” som grund för avsked.

I en skriftlig kommentar till TT säger Maria Ågren:

"Regeringen har valt att pröva om mitt tidigare agerande i Transportstyrelsen är skäl för avsked. Nu har Statens ansvarsnämnd beslutat att jag ska avskedas. Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag istället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering."

70 000 i böter
Maria Ågren avsattes som generaldirektör för Transportstyrelsen i slutet av januari med motiveringen att det fanns olika syn på hur arbetet på myndigheten ska bedrivas.

I efterhand har det avslöjats orsaken egentligen var att Ågren delgivits misstanke om brott i samband myndighetens upphandling av IT-verksamheten - någontings som slutade med 70 000 kronor i böter.  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt