Skip to content

Långa handläggningstider stoppas av ny lag - medborgare får rätt till "dröjsmålstalan"

Foto: Jessica Gow/TT

En ny förvaltningslag ska sätta fart på myndigheternas handläggningstider. Lagen ska också ge enskilda medborgare rätt att väcka "dröjsmålstalan". Riksdagen klubbade igenom de nya reglerna trots kritik från flera remissinstanser.

 

Riksdagen har nu klubbat regeringens förslag om en ny förvaltningslag som ska förse myndighetssverige med enklare och modernare regler och ge en bättre rättssäkerheten för den enskilda medborgaren.

Regleras i detalj
Bland annat regleras i detalj hur ett ärende inleds, hur myndigheternas utredningsansvar ser ut, när en myndighet får ändra ett beslut och om vilka beslut som får överklagas. Enskilda får också rätt att få mer insyn i hur deras ärenden handläggs.

Kräva snabbhet
Den stora nyheten är dock möjligheten för enskilda medborgare att kräva att ett ärende avgörs snabbare och rätten att väcka en så kallad "dröjsmålstalan". Förslaget fick omfattande kritik från flera remissinstanser men trots detta fick lagförslaget i sin helhet stor majoritet i riksdagen.

Inom sex månader
Genom införandet av så kallad dröjsmålstalan kan den som inlett ett myndighetsärende begära att myndigheten ska fatta ett beslut i ett ärende om det inte har avgjorts inom sex månader.

Om myndigheten inte tillmötesgår en sådan begäran kan en domstol eller annan högre instans bestämma att myndigheten måste avgöra frågan inom viss angiven tid.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt