Skip to content

Lagtext och författningskommentar missvisande - lagrådet sågar ändring i utlänningslagen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Reglerna om så kallat ICT-tillstånd kan miss-uppfattas och "lagtext, motivering och författ-ningskommentar bör bearbetas så att det rätta förhållandet klart framgår". Det konstaterar lagrådet efter att ha granskat förslagen till ändringar i utlänningslagen.

 

Lagrådet har granskat genomförandet av det så kallade ICT-direktivet i svensk lag där bland annat utlänningslagen påverkas.

Direktivet reglerar villkoren för "inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal".

Chefer och specialister
Det som införs är en ordning med kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för chefer, specialister och praktikanter från företag etablerade utanför EES-området och Schweiz.

"Lagtexten bör bearbetas"
Lagrådet konstaterar att lagtexterna "lätt kan förstås" som att ICT-tillstånd kan meddelas endast för en enda maximal period om tre respektive ett år vilket alltså inte är meningen.

"Både lagtext, motivering och författningskommentar bör bearbetas så att det rätta förhållandet klart framgår", skriver lagrådet.

Mer än en gång
Reglerna innebär att den som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat ska få resa in och arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod vid en enhet som tillhör samma företag eller koncern som det i den andra EU-staten och i tredjeland.

Men av direktivet framgår också att samma tredjelandsmedborgare kan förflyttas företagsinternt till Sverige mer än en gång.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt